Contents - Index


Rediger

Indstilling om hvordan begivenheder kan tilføjes automatisk ved oprettelse af nye personer. Nederst i højre hjørne vælges Indstilling. Her er der mulighed for at vælge hvilke begivenhedstyper der skal åbnes for nye personer i databasen. Der kan vælges højst syv for personen, og tre for parret, de tre par relateret tilføjes først når der tilføjes en partner.


Forslag til opsætning

Når du klikker Rediger i Brother's Keepers hovedmenu, kommer programmet kerneområdet frem, og det er her alt indtastningsarbejdet sker. Undervejs i arbejdet kan der ved at trykke på F12 kan skærmbilledet ændres, således at opbygningen af indtastningsvinduet får samme udseende som i version 5. Der kan dog ikke indtastes oplysninger i denne visning.


Menuen hvor de mange forskellige funktioner findes

Under menu linjen ses den person, som der arbejdes på aktuelt. Her er det vigtigt at dette holdes for øje. For handler det om at tilføje en ægtefælle eller børn er det til denne person, dette gøres.

Under personens navn kan ses hvem der er forældre og ægtefælle. Personen kan have flere ægtefæller som der som kan skiftes mellem.


Ved siden ordet på knappen kan der også være et tal, som fortæller der mere end en far, mor eller ægtefælle 

Knapperne
Far
Trykkes her flyttes far op som "hovedperson"
Mor
Trykkes her flyttes mor op som "hovedperson"
Ægtefælle
Trykkes her flyttes ægtefællen op som "hovedperson"
Knappens navn ændres ikke ved at parret er ugift

Under igen er der ni faneblade, hver i sær har forskellige emneområder. Fanebladene er: Begivenheder, Børn, Biografi, Billeder, Medie, Adresse, Navne, Søskende og Dosmerseddel.

Ved at trykke på Far, Mor eller Ægtefælle, flyttes denne person op og bliver dermed "hovedpersonen", for de næste indtastninger. På samme vis kan der vælges et af fanebladene Børn eller Søskende, hvor der også kan skiftes til en ny "hovedperson".
Hvis en oplysning om en person ønskes ændret, så som dato eller sted, kan du klikke det pågældende felt og foretage rettelsen.

I menuerne er angivet til højre, hvilken genvejstast der kan anvendes, ved at kende disse, kan der sparres en del tid under indtastningen.

Ny person
Når du tilføjer navnet på en ny person skal du skrive det i den normale orden med fornavn(e), mellemnavn og efternavn. Skriv altid navnet, som givet ved dåb eller navngivning, også når det senere er ændret ved ægteskab eller navneforandring. Hvis du skriver navnet på en person, der allerede er i databasen, blive denne person vist. Hvis det drejer sig om en ny person med samme navn, skal du blot trykke Ny, og fortsætte med den nye persons data.
Hvis personen er en gift kvinde, vil programmet automatisk ændre efternavnet til hendes mands navn i udskrifter som Fødselsdage og Årsdage, medmindre du har fravalgt denne funktion i udskriftsopsætning.

Hvis personens navn ændres, kommer der en advarsel, om ændringen ønskes gennemført.

De eneste felter, der altid skal udfyldes er Navn og Køn.

Et nyt barn kan tilføjes enten ved at klikke Tilføj, Barn i menuen, eller via fanebladet Børn. Et barn kan føjes til et par eller en enkeltperson. Hvis børnene ikke er vist i den korrekte rækkefølge, kan du rokere i rækkefølgen ved at klikke knappen Roker Børn nederst. Klik derefter Flyt op eller Flyt ned indtil rækkefølgen er i orden. Klik så Gem.


Er fanebladet markeret med en * er der indtastet oplysninger her

Fanebladene
Begivenheder/fakta
For en person kan oprettes et antal begivenheder som standard. Standard kan ændres ved at vælge Indstiller nederst til højre. Begivenhederne grupperes i to grupper, personlig og familie relateret.
Der kan oprettes alle de begivenheder, som ønskes, og de enkelte begivenheder kan gentages, hvis der er behov for dette.

Findes en ønsket begivenhed ikke i listen af begivenheder/fakta, kan der oprettes en ny. Vælg i menuen Tilføj - Opret en ny begivenhed (personlig) eller (familie). For at den nye begivenhed kan anvendes, skal redigeringsvinduet lukkes. Egne oprettede begivenheder, kan anvendes for alle personer.
Tip
For at hurtigt at finde en ønsket begivenhed som skal tilføjes en person: Startes med at trykke på Tilføj begivenhed. Marker begivenheden og tryk den ønskede begivenheds start bogstav på tastaturet, f.eks. K ved at trykke gentagende gange på K kommer de forskellige begivenheder frem som starter med K - f.eks. konfirmeret.
For hver enkelt begivenhed, kan der tilføjes en Note, Kilde og/eller Vidne. Dette gøres ved, at der trykkes på rubrikken under N, K og/eller V ud for den begivenhed som der ønskes tilføjet en Note, Kilde og/eller Vidne.
Det anbefales at der altid indtastes hvilken kilde, der ligger til grund for denne oplysning. Dermed kan oplysningen efterkontrolleres.

Hvis du har valgt at vise datoen for seneste rettelse, vil den blive vist over fanebladet Begivenheder. 
Se datoer.
Et datoområde kan angives ved at dobbeltklikke datofeltet. Der bliver åbnet et vindue, hvor du kan skrive begyndelses- og slutdato. Dette kan bruges for eksempel, når en person har haft en stilling over en årrække. En anden situation, hvor det også kan bruges, er når en dato er usikker, men menes at ligge indenfor en vis årrække.
Ud over dato og sted for en begivenhed kan du indtaste en kildeangivelse. Det sker ved enten at trykke F6 eller klikke feltet i kolonnen K til højre i linjen for begivenheden. Denne kildeangivelse vil blive udskrevet som fodnote i nogle udskrifter. Hvis flere begivenheder har den samme kilde, kan du vælge kildeangivelsen i kildeliste.
Når der er knyttet en kildeangivelse til en begivenhed for en person, bliver der vist et K i kolonnen for kilder. Kilden kan kaldes frem ved at klikke K-et eller trykke F6, når et datofelt eller stedfelt for begivenheden er markeret.
Findes den ønskede begivenhed ikke, kan der Oprettes egne begivenheder. Tryk på Tilføj i menu linjen.
Dato - Se dette
Forholdsord
For alle begivenheder kan der sættes et forholdsord, som passer til begivenheden.
Disse er: Blank, i, på, nær, fra, ved eller til. Standard er i.
Sted/beskrivelse
Hvis du ønsker at notere detaljer om en stedsangivelse, kan du dobbeltklikke på det indtastede stednavn for en begivenhed. Det åbner et vindue, hvori du kan angive en nærmere beskrivelse af stedet på de tre faneblade Detaljer, Andet og Noter.
Er der mange oplysninger om et bestemt sted, kan dette tilføjes som en ekstern tekst fil, som der så skal oprettet et link til på fanebladet Noter.
Børn - Se dette
På fanebladet Børn, kan du gøre et af børnene til hovedperson ved at dobbeltklikke barnets navn.
Til venstre for et barns navn er der vist et + hvis personen er gift og/eller har efterkommere. 
Biografi - Se dette
Hvis du vil skrive en kortere eller længere tekst om en person, går du til fanebladet Biografi. 
Den skrevet tekst kan gemmes i databasen ved at trykke knappen [Klik her for at gemme en intern tekst], eller teksten kan gemmes som en ekstern tekstfil ved at trykke på knappen [Gem til en fil]. Sidstnævnte fil skal gives et navn, og den kan efterfølgende redigeres, det valgte tekstbehandlingsprogram.
Hvis du ønsker at skrive en tekst, der kun omhandler en enkelt begivenhed, gøres det ved at klikke feltet i kolonnen N til højre i linjen for begivenheden.
Billeder - Se dette
Her kan der linkes billeder af personen eller som er relateret hertil.
Medie - Se dette
Her kan der linkes til multimedie filer så som film og lyd. 
Adresse - Se dette
På fanebladet Adresse kan du angive adresse, telefonnummer osv. for hoved-personen alene eller for ham og familie. Adressen kan medtages i udskriften Familie og i lister udskrevet i selvvalgt format. Hvis telefonnummeret også skal udskrives skal der i Filer, Opsætning, Andet vælges udskrift af linie 6.
Navne - Se dette
Hvis en person er kendt under et andet navn, udover et navn opnået ved ægteskab, kan du skrive dette navn på fanebladet Navne.
Søskende - Se dette
På fanebladet Søskende, kan du gøre et af søskende til hovedperson ved at dobbeltklikke navnet.
Dosmerseddel - Se dette

Knapperne i bunden
Tilføj begivenhed - Se dette
Slet begivenhed
Tryk på det grå felt til venstre for begivenheden, således at denne bliver markeret, tryk på Slet begivenhed 
Flyt op
Tryk på det grå felt til venstre for begivenheden, således at denne bliver markeret, tryk på Flyt op
Flyt ned
Tryk på det grå felt til venstre for begivenheden, således at denne bliver markeret, tryk på Flyt ned
Indstilling
Indstilling om hvordan begivenheder kan tilføjes automatisk ved oprettelse af nye personer. Nederst i højre hjørne vælges Indstilling. Her er der mulighed for at vælge hvilke begivenhedstyper der skal åbnes for nye personer i databasen. Der kan vælges højst syv for personen, og tre for parret, de tre par relateret tilføjes først når der tilføjes en partner.
Hertil er der mulighed for at vælge hvorledes redigeringsvinduet skal virke.

OPS
Undervejs i arbejdet kan der ved at trykke på F12 kan skærmbilledet ændres til samme skærmbillede som i BK5.


© Den dansk hjælpefil til BK ver. 7