Contents - Index


StederStedfelter har plads til 99 tegn. Eftersom mange stednavne gentages for forskellige personer har BK nogle metoder til at gøre indtastningen lettere på det punkt. Hvis det samme sted har optrådt tidligere kan du i et stedfelt blot skrive de første få bogstaver og så trykke F8 tasten. Det vil producere en liste med de steder, der har de indtastede første bogstaver. Du kan så flytte markeringen til det ønskede stednavn med op- og nedpilene og vælge det med <Enter>. Ud over at lette arbejdet vil denne metode sikre imod stavefejl eller varianter i stavning, som kan have uheldige følger. 

Yderlige oplysninger op det enkelte sted, kan indtastes ved at dobbelt klikke på på stedfeltet - her skal være skrevet et stednavn først - her fremkommer et nyt vindue med fire faneblade. På disse fire faneblade kan der indtaste detaljer om stedet.

En anden metode går ud på at bruge [Skift] og [Ctrl] taster til at gemme nogle almindelige person- og stednavne. Med denne metode kan du nøjes med at trykke tre taster. 

Når det drejer sig om forskellige stedfelter for en og samme person kan et stednavn gentages ved at skrive et anførselstegn. Hvis du for eksempel har skrevet Nipgaard, Vium Sogn, Viborg Amt i stedfeltet for født, kan du gentage det i et senere felt ved kun at taste " og [Enter]. Der må ikke være stedfelter med anden tekst ind imellem. Reglen er at teksten i det nærmest foregående, udfyldte felt bliver gentaget. 

Lighedstegnet = kan også bruges. Det gentager teksten fra stedfeltet for den samme begivenhed for den person, der er indtastet umiddelbart før den aktuelle. Det kan for eksempel bruges, når flere børn i en familie er født i samme lokalitet, og når du indtaster børnene umiddelbart efter hinanden. Du udfylder så stedfeltet for født for det første barn, og gentager det for de andre ved at taste = <Enter> i deres stedfelt for født. Denne gentagelse virker dog kun for de faste begivenheder som Født, Døbt, Død og Begravet.

Husk at " gentager indholdet af det foregående felt for samme person.
Se også Detaljer om stedet


© Den danske hjælpefil til BK ver. 7