Contents - Index - Previous - Next


SøskendePå fanebladet for søskende, har du først et tal som angiver rækkefølgen, Navn på søskende, BK kodenummer, fødsels- og dødsdato. Findes fødselsdatoen ikke, bliver her vist dåbs datoen.

Fra dette skærmbillede kan du tilføje søskende ved at klikke på Tilføj, eller fra menu linjen vælge tilføj og derefter søskende, eller du kan trykke F11.

Du kan også fra dette faneblad gå til søskende uden at måtte gå via forældrene. Du klikker blot på den ønskede person.


© Den danske hjælpefil til BK ver. 7