Contents - Index - Previous - Next


Dosmerseddel

På fanebladet Dosmerseddel kan der indtastes kommende opgaver der skal foretages. For hver opgave kan der sættes hvilken priotering opgaven har. Fanebladet Dosmerseddeler funger op samme måde som Biografi.
Indtastede opgaver vil ikke blive udskrevet i rapporterne, men kan udskrives ved at trykke på Udskriv nederst til højre.

Den tekst, der bliver skrevet her, skrives direkte ind i databasen, hvilket betyder, at du ikke kan redigere i denne tekst fra andre programmer end BK eller kan gemmes som en intern fil. 

Ønsker du derimod at benytte muligheden for at have eksterne tekstfiler linket til dine opgaver, skal du tilføje en linje, hvor du skriver hvilken sti, hvortil den eksterne fil findes på din harddisk. Stien skal være fuldt ud skrevet, eks. C:\BK7\TEKST\OPGAVE_100.TXT (nummeret kan være BK. nr.)

Hvis du vil benytte et andet tekstbehandlingsprogram skal dette være valgt i opsætning. Og du vil kunne anvende programmet til at redigere de eksterne filer med.
Ønsker du at redigere i den eksterne fil, kan du enten trykke på F5 eller trykke på knappen Redigere filen med dit redigeringsprogram, eksempelvis MS Word.

VIGTIGT:
Tekster der er skrevet med et andet tekstbehandlingsprogram end den interne, skal gemmes i TXT-format. Ellers vil teksten ikke blive gengivet rigtig. © Den danske hjælpefil til BK ver. 7