Contents - Index


OpsætningFra hovedmenuen vælges Filer og derefter Opsætning, her vil der komme en skærm med fem faneblade, hvor du kan ændre opsætningen af BK. Den ændrede opsætning gemmes med Filer, Gem og Luk eller ved at trykke på 12.

Fanebladet Datoer:
Her vises hvilke datoformater der er til rådighed, og hvilke der er valgt. 
Se DatoformaterDatoer:
Fanebladet Datoer:
Her vises hvilke datoformater der er til rådighed, og hvilke der er valgt. 
Se Datoformater

Her vises hvilke  der er til rådighed, og hvilke der er valgt. Klik Datoformater for nærmere oplysninger.
Nederst er der mulighed for at vælge om der skal anvendes centimeter eller US tommer, som margen størrelsen i udskrifterne.

Nederst er der mulighed for at vælge om der skal anvendes centimeter eller US tommer, som margen størrelsen i udskrifterne.


Placering af filer:
Giver mulighed for at fastlægge hvor eksterne tekst-, billede- og mediefiler er arkiveres. Standard opsætningen vil ofte være tilfredsstillende. Standard er, at linkede filer placeres i standard underbibliotekerne sammen med databasen.

Fanebladet Indstilling 1:Giver følgende mulighed for opsætning:

Etikettens størrelse (linjer top til top), hvor der kan vælges antallet af linjer på adressesedler, top til top.
Hvilke adresselinjer der skal udskrives. Hvilke af de 10 adresselinjer der skal medtages når adresser udskrives i forbindelse med selvvalgte rapportformater, hvor du vælger felt nummer 95, 96 eller 97.
Se: Udskrift i alfabetisk orden
Zoom-procent. For udskrift til skærm. Den kan korrigeres ved det aktuelle skærmbillede
Procent mellemrum, når en enkelt side udskrives fra skærm (80-100)
Kan ændres. Hvis udskriften ikke passer til sidens længde
Hustru beholder sit pigenavn her, såfremt kvinden beholder pigenavnet efter ægteskab. Ellers vil gifte kvinder få deres mands efternavn. Valget her kan ophæves for den enkelte kvinde ved at give hende et alternativt navn. Rediger - fanebladet Navn
Højre juster Reference feltet. Tekst her bliver rykket til højre
Skriv rettelser i BKAUDIT.TXT-filen. Du kan her vælge at få teksten af alle rettelser i en persons data optegnet i filen BKAUDIT.TXT sammen med datoen for rettelsen. Det kan være nyttigt med en logfil, hvis du kommer i den situation, at du skal rekonstruere dine optegnelser på basis af en ældre sikkerhedskopi
Når en udskriften opgives, slettes den ikke slettes i Windows Print Manager
Når en udskrifthandling til printeren afbrydes, kan det forårsage en fejl. Hvis det sker, kan du afkrydse her og så slette den resterende udskrift i Windows
Gem valg af Portræt/Landscape. Indstillingen kan vælges og gemmes for hver enkelt udskrift. Denne funktion kan give problemer med nogle printere, som Canon BCJ. I så fald skal den fravælges, og Portræt/Landscape vælges individuelt for hver udskrift
Der er flere valgmuligheder for hvilket vinduesstørrelse, der skal arbejdes med: 
  Start BK7 i fuld skærm
  Start BK7 i 640 x 480 skærmopløsning
  Start BK7 i 800 x 600 skærmopløsning
  Start BK7 i 1024 x 768 skærmopløsning - anbefales - 
  Start BK7 i samme størrelse som den ses nu
  Start BK7 i fuld skærm størrelse (med skjult proceslinje)
For de forskellige størrelse sættes her som den standard Brother's Keeper starter med. Undervejs kan størrelsen ændres i hovedmenuen under menupunktet Hjælp
Start BK7 som fuld skærm (med værktøjsbjælke).
Normalt starter BK i et rimeligt stort vindue, og du kan bruge oppilen i øverste højre hjørne for at få BK til at udfylde hele skærmen. Her kan du få BK til at starte i et vindue, der dækker hele skærmen. Dette vil dog kun gælde, hvis skærmen er sat til en opløsning på 800x600 eller højere
Start BK7 i opløsning 640x480 vindue. 
På en skærm med opløsning 800x600 eller højere kan BK startes i et vindue, der ikke optager hele skærmen. Dette vindue kan flyttes til et vilkårligt sted på skærmen, og vinduet forbliver på det sted så længe BK er åben
Start BK7 som 800x600 vindue
Start BK7 som 1024x768 vindue. Kan bruges ved højere opløsning
Start BK7 i samme vindue størrelse som nu
Start BK7 i fuld skærm størrelse (med skjult proceslinje)

Fanebladet Indstilling 2:Her kan angives hvilken tekstbehandler der skal bruges til læsning og behandling af udskrifter til RTF filer. Sæt en prik ud for det program der anvendes, BK vil forsøge automatisk, at indsætte stien til programmet.

På samme faneblad er der følgende valgmuligheder:
Skriv kildens titel med kursiv.
Skriv kildens udgiver i parentes.
Skriv kildens sidenummer i fodnoter.
Ved afslutning: Spørg om du vil foretage sikkerhedskopi af dine datafiler
Vis genvejstast for 7 af de oftest benyttede udskrifter, knapperne fremkommer i hovedmenuen.
Hvis alfabetisk sortering låser: Prøv da at undlade at udskrive i 2 eller 3 spalter.
Når der tilføjes vidne, oprettes automatisk en tekst på fanebladet biografi.
Vis rapport indstillinger for anvendelse af symboler i stedet for bogstaverne f. og d for født og død.

Fanebladet Rediger 1Her kan du vælge hvilken person skærmen Rediger skal vise, når den åbnes. 

Du kan vælge en af de følgende muligheder:
Første person i databasen. Den person der har BK nummer 1, eller det laveste gyldige nummer.
Sidste person i databasen. Den person der har det højeste gyldige BK nummer.
Den person der blev vist forrige gang du redigerede. 
Den person der sidst var proband i et udskrift.
Person nummer: 
Vælg BK kodenummer for den person skærmen skal starte med. Han vil træde i stedet for de to foregående valg, hvis der i dem ikke er noget kodenummer at gå efter.
Ingen - med anmodning om at der søges efter et navn. Starter med tom skærm og en opfordring til at vælge en person.

Der er fire valgmuligheder for hvordan fanebladene i redigeringsmenuen skal se ud.
Nederst på fanebladet Rediger 1 er der yderligere valgmuligheder. Her skal hver linie krydses af for Ja eller lades blank for Nej.
Når BK7 startes gå til redigeringsmenuen
Tilpas billedet automatisk ved visning
Vis dato for seneste rettelse. 
Datoen for den seneste rettelse i personens data og vises i øverste
Sorter navneliste efter fødselsår ved Valg af Person
Brug andet end Latinsk/europæisk skrifttype
Vælg ændret skrifttype til skærmen 
Kan give problemer, og bør kun bruges under specielle forhold, som hvis standardtypen MS Sans Serif ikke indeholder alle tegn i det benyttede alfabet
Anvend ikke slettede BK nr. automatisk
BK7 har en indbygget funktion der gør, at hvis der slettes et Brother's Keeper nr. vil dette nummer som standard bliv genanvendt ved næste tilføjelse af en ny person til databasen. Standard bliver her annulleret ved at der sættes en markering her.

Fanebladet Rediger 2Her kan vælges hvorledes indstillingerne skal være i redigeringsmenuen. Indstillingerne for hvilke begivenheder der automatisk skal oprettes ved de enkelte personer, vil kun være gældende for nye personer der oprettes i databasen.
Anbefalingen er, at der sætte at nye personer oprette med følgende begivenheder:
Født
Døbt
Konfirmeret
Stilling
Død
Begravet

Efter valgene i opsætningsmenuen er foretaget vælges Filer - Gem og Luk.

Se Skjul begivenhedstyper


© Den dansk hjælpefil til BK ver. 7