Contents - Index


Biografier og FodnoterFra redigeringsvinduet kan du komme til fanebladet Biografi. Her er der mulighed for at skrive en biografier til personen. Teksten kan komme med i de forskellige udskrifter, hvis dette er defineret. 

Første gang du kommer til dette felt for en person, er feltet tomt. Der står ingen filnavn nederst.

Den tekst, der bliver skrevet her, skrives direkte ind i databasen og gemmes som en intern fil. Hvilket betyder, at du ikke kan redigere i denne tekst fra andre programmer end BK.

Ønsker du derimod at benytte muligheden for at have eksterne tekstfiler linket til dine noter, skal du tilføje en linje, hvor du skriver hvilken sti, hvortil den eksterne fil findes på din harddisk. Stien skal være fuldt ud skrevet, eks. C:\BK7\TEKST\BIOGRAFI_100.TXT (nummeret kan være BK. nr.)

Biografien kan sættes således at den tilhøre parret (sæt feltet under Familiegruppe til Familie).
Ved at ændre i feltet under Udskriv hvor, kan der sættes en begrænsning på hvilke udskriftstyper teksten skal medtages i.Hvis du vil benytte et andet tekstbehandlingsprogram skal dette være valgt i opsætning. Og du vil kunne anvende programmet til at redigere de eksterne filer med.
Ønsker du at redigere i den eksterne fil, kan du enten trykke på F5 eller trykke på knappen Redigere filen med dit redigeringsprogram, eksempelvis MS Word. 

VIGTIGT:
Tekster der er skrevet med et andet tekstbehandlingsprogram end den interne, skal gemmes i TXT-format. Ellers vil teksten ikke blive gengivet rigtig. 


Du kan her angive, om teksten er personlig eller knyttes til familien, dvs. til den hovedperson og den ægtefælle/partner, som er synlig i den øverste del af skærmen.

Du kan også angive, hvor den skrevet tekst skal anvendes, herfra er der mulighed for link til en kilde, der har dannet grundlag for teksten.

De forskellige tekster du har skrevet, som kan være en blanding af filer, der ligger som separate filer, eller tekster der ligger som interne tekster, kan udvælges i hvilken rækkefølge, de skal udskrives i. Rækkefølgen sættes ved at flytte op og ned på de enkelte linjer, der henviser til teksterne. 
Ved at opdele dine tekster i afsnit kan du også linke kilder til de enkelte afsnit. Mulighederne er utallige.  

Nederst i skærmbilledet har du mulighed for at ændre på baggrundsfarve, ligeledes også hvilken skriftform der skal være gældende for noteteksterne.

Der er mulighed for at knytte kilder til de enkelte notetekster.© Den danske hjælpefil til BK ver. 7