Contents - Index


KildelisterFra hovedmenuen Filer - Diverse - Kilder, er der mulighed for at få et overblik over alle de kildehenvisninger, som der er i databasen.

Se også Kilder
Se også Placering af kildemateriale
Se også Billede linket til kilden

I venstre side ses er der en oversigt på alle kilder i databasen, den kilde der er makeret, ses indholdet af i højre side.

Der mulighed for at få udskrevet:
En valgt kilde
En liste med personer som er knyttet til en bestemt kilde 
En liste på alle kilderne  i databasen

Markes en kilde, kan denne redigeres, ændring i kildeoplysninger, som er indtastet i indtastningsvinduet, får virkning alle de steder denne kilde er anvendt.

© Den danske hjælpefil til BK ver. 7