Contents - Index - Previous - Next


Kilde indtastningsvinduetNår du på redigeringsskærmen klikker på knappen K til højre på en linje med data for en begivenhed (alle linjer undtagen Navn), vil der blive åbnet et vindue, hvor kilden for oplysningerne om begivenheden kan beskrives.

Når du går til en kildeangivelse i Rediger, kan du rette øverste felt, som er hovedkilden. Når du forlader denne skærm, vil der blive spurgt, om rettelsen skal gælde kun for den pågældende person eller generelt. Hvis du vælger kun at rette kilden for den pågældende person, bliver der dannet en ny kildeangivelse for personen, hvor imod hovedkilden forbliver uændret, fordi den benyttes af andre personer. Hvis du vælger at ændre kildeangivelsen generelt, vil den blive ændret for alle personer, der har denne kildeangivelse.

Se beskrivelse af tilføjelses af en kilde fra redigeringsmenuen

Oprettelse af en hovedkilde for personen
Tryk Tilføj kilde.
Du får nu et vindue frem, hvori du kan vælge en tidligere kilde eller oprette en kilde.Kildetype Her angives hvilken type kilden er
Forfatter Navn på forfatteren
Titel Her angives kildens titel
Forlag/dato Forlagets navn
Forkortelse Forkortelsen på kilden
Opbevaringssted Her angives hvor kilden er placeret

I felterne under selve kildehenvisningen er der mulighed for at medtag afskrift af passager fra kilden i venstre side, højre side at skrive egne kommentar eller bemærkning til afskriften. Til den enkelte kilde, kan der linkes et eller flere billeder som dokumentation. Dette kan være f.eks. breve, dåbsattester, skøder eller en gravsten. Som dokumentation til kilden, kan der linkes til et billede eller til en Internet side. Trykkes der på det firkantet grå felt til venstre for linkadressen til Internet adressen åbnes denne Internetside. 
Nederst i højre side findes mulighed for at vægte kildens værdi i form af en skala 0-3. Hvor 3 er bedst. 

Kilder kan medtages som fodnoter i diverse udskrifter.

Der er mulighed for at linke et billede eller en Internet adresse til kilden.

Se også oprettelse af ny kilde
Se også Placering af kildemateriale
Se også Billede linket til kilden
Se også Kildelister
Se også ændring af kilde indhold


© Den danske hjælpefil til BK ver. 7