Contents - Index - Previous - Next


Begivenheder


Der er en lang række af begivenheder der kan anvendes, for at få de enkelte personers oplysninger indtastet. En række af begivenhedstyperne er måske nogle man ikke kommer til at anvende. Derfor er der mulighed for at gøre de begivenhedstyper inaktive efter eget valg. Denne indstilling kan ændres efter behov.
Indstillingen foretages fra Redigering skærmbillede, hvor der nederst står Indstilling. Her tilføjes eller fjernes flueben om den enkelte begivenhedstype skal være aktiv eller inaktiv.

Begivenheder
Adopteret af begge (Adopted by both) ADOP
Adopteret af faderen (Adopted by father)
Adopteret af moderen (Adopted by mother)
Aldrig gift (Never married) _NMAR
Annulleret (Annulled) ANUL
Antal børn (Familie) (Number of children) Familie NCHI X under FAM X = Antal barn/børn i parforholdet 
Antal børn (Person) (Number of children) Person NCHI X under INDI X = Antal barn/barn af vedkommende
Barnløst (No Children from this marriage) NCHI 0 under FAM: Ingen børn i parforholdet
Begravelse (Funeral) _FNRL Se også BURI
Beskrivelse (Description) DSCR
Borgerlig viet (Married (Civil)) TYPE CIVIL 
Bosat (Resided) RESI
Døbt (Christended) CHR:  Denne betegnelse vil af mange opfattes som "barnedåb". Begrebet inkluderer også navngivelse. "Hjemmedåb" er der som sådan i denne sammenhæng ikke noget der hedder, hjemmedåb er blot en beskrivelse af hvor dåben er foretaget
Død (Died) DEAT
Dødsårsag (Cause of death) CAUS
Dåb (Baptized) BAPM: Denne betegnelse vil af mange også opfattes som en dåb foretaget overfor voksne mennesker, (voksendåb), men denne har egen definition, se CHRA
Ejendom (Property) PROP
Eksamineret (Graduated) GRAD
Emigreret (Emigrated) EMIG: Dette vil almindeligvis omfatte udvandring. Men vil også kunne omfatte de registreringer, som man kan finde i kirkebøgernes Afgangslister (se også IMMI)
Folketælling (Familie) (Census) CENS
Folketælling (Personer) (Census) CENS
Forlovet (Engaged) ENGA: Bekendtgørelse om, at to personer har forlovet (trolovet) sig  i den hensigt senere at indgå ægteskab
Født (Born) BIRT
Gift (Married) MARR: Fælles betegnelse for indgået ægteskab når ingen specielle varianter kendes
Gravlagt (Buried) BURI: Denne vil også kunne omfatte "urnenedsættelse" Se også _FRNL. 
Helbred (Medical condition) _MEDC
Hændelse (Event) EVEN
Hændelse (familie) (Event (family))
Højde (Height) _HEIG
Hårfarve (Hair colour) _HAIR
Ingen børn (No children from this person) NCHI 0 under INDI: Ingen efterkommere fra denne person
Kirkeligt viet (Married (Religious)) TYPE RELIGIOUS
Konfirmeret (Confirmation) CONF
Kongebrev (Marriage License) MARL: Bevilling til f.eks. at indgå ægteskab uden forudgående kirkelig lysning 
Kremeret (Cremated) CREM.
Lever ikke (Not living) _NLIV: En mulighed til at stadfæste, at en person på et aktuelt tidspunkt ikke lever mere. En bedre løsning vil være, at angive om en person er død før en bestemt dato, hvis denne dato kan findes. Se under datoformat
Lysning (Marriage Bann) MARB: Offentlig bekendtgørelse om, at to personer har bestemt sig for at indgå ægteskab 
Militærtjeneste (Military) _MILI
Nationalitet (Nationality) NATI
Opholdssted (familie) (Resided (family)) RESI: Opholdssted for familien
Ordination (Ordination) ORDI
Pensionering (Retirement) RETI: Den dato vedkommende er blevet pensioneret
Personnummer (ID number) IDNO
Ref. nummer (Ref number) REFN Reference nummer
Religion (Religion) RELI
Samlever (Common law Marriage) _COML: Et parforhold hvor to lever sammen, men hvor personerne ikke er gift/viet (borgerligt eller kirkeligt) 
Separeret (Separated) _SEPR
Skifte (Probate) PROB
Skilsmisse krævet/ønsket (Divoced filed) DIVF
Skilt (Divorced) DIV
Statsborgerskab (Naturalized) NATU: Den dato vedkommende er blevet bevilget statsborgerskab
Stilling (Occupation) OCCU
Testamentet underskrevet (Will signed) WILL
Ugift (Not Married) _NMR: Når der ikke findes oplysninger om at vedkommende ikke har været gift, men muligheden er til stede 
Uddannelse (Education) EDUC
Velsignet (Blessing) BLES
Voksendåb (Christended (adult)) CHRA
Vægt (Weight) _WEIG 
Ægtepagt (Marriage settlement) MARS
Ægteskabskontrakt (Marriage Contract) MARC: Indgåelse af underskrevet ægteskabskontrakt, som også kan omhandle f.eks. aftale om ejendomsrettighed
Øjenfarve (Eye colour) _EYEC

Navnetyper og Præfiks:
Adoptivnavn (Adopted name) _ADPN
Alias (Alias) ALIA Alias: Betyder at personen også er kendt ved/kaldes dette navn. (denne og næste kode bruges i forskellige slægtsforskningsprogrammer)
Andet navn (Other name) _OTHN
Brugsnavn (Current know as) _CURN
Efternavn (Last name) SURN: Familienavn/slægtsnavn som er brugt af medlemmer i familien
E-mail (Email) _EMAIL
Formelt kendt som (Formally known as) _FKAN
Fornavn (First name) GIVN: Fornavn som personen er registreret med og som kan betragtes som officiel identifikation af personen
Fødenavn (Birth name) _BIRN
Gårdnavn (Farm name) _FARN
Hebraisk navn (Hebrew name) _HEBN
Indiansk navn (Indian name) _INDN
Initialer (for/i rapporter) (Short name) _SHON: Personens navnes forbogstaver eller forkortet/forkortede navn/navne, som kan være passende til brug i rapporter
Navn (Name) NAME: Det navn du registrerer som hovednavn på personen og er angivet øverst
Navn i folketælling (Census name) _CENN
Også kendt som (Also known as) _AKAN Alias (denne og ovenfornævnte kode (ALIA) bruges i forskellige slægtsforskningsprogrammer)
Præfiks (Prefix) NPFX: Dette er en tekst/titel som kommer foran navnet og tilkendegiver en vis status, f.eks, Kong Harald, Grev Hamilton eller Doktor Hansen. I disse tilfælde vil Kong, Grev og Doktor at være betragtet som Prefix.
Præfiks Familienavn (Prefix) SPFX: Angiver en del af et navn, som bruges som en ikke identificerbar del af et Familienavn/slægtsnavn, f.eks. "de la", "van der", "von", "af", "til" og von
Religiøst navn (Religious name) _RELN 
Soldaternavn (Soldier name) _SLDN
Suffiks Familienavn (Suffix) NSFX: Dette er tekst som kommer efter navnet og tilkendegiver ofte en familiær status, f.eks. Jr (junior), Sr (Senior)
Tilgiftet navn (Married name) _MARN
Titel (Title) TITL
Øgenavn/kælenavn (Nickname) NICK

Kilder:
Aktuel tekst (Actual text)
Aktuel tekst til dette citat (Actual text for this Citation)
Arkivnummer (Call number) CALN
Egne kommentarer (Comments)
Forfatter (Author) AUTH: Her opgives navnet på forfatter til kilden (bogen) eller den som har givet mundtlige oplysninger
Forkortelse af kilden (Abbreviation) ABBR
Forlag/dato (publisher/date) PUBL
Kildekvalitet (Qyality of data) QUAY: Valgmulighederne er 0-1-2-3, hvor 3 er bedst mulig kildekvalitet
Kommentarer til dette citat (Comments for this Citation)
Medie MEDI
Opbevaringssted (Repository) REPO
Side- / folio- / rullenummer (Page) Page
Titel (Title) TITL

Opret egne begivenheder


© Den danske hjælpefil til BK ver. 7