Contents - Index - Previous - Next


Biografier og Fodnoter


Fra redigeringsvinduet kan du komme til fanebladet Biografi. Her er der mulighed for at skrive biografier eller noter knyttet til personen, hvor teksten kan medtages i de forskellige udskrifter. Første gang du kommer til dette felt for en person, er feltet tomt. 


Vælges denne knap, kommer du ind i selve skrivefeltet, det gule felt ændres til hvidt, hvor teksten skrives. Når teksten er færdig, er der tre knap muligheder over det hvide felt. 
Vælg at gemme som en intern tekst (er en del af databasen) eller til en ekstern fil eller fortryd.


Nederst til venstre startes der med at trykke Tilføj/Opret tekstfil. Over det gule felt kommer der følgende tre knapper, ved siden af hinanden.


Vælges denne, bliver teksten skrevet ind i databasen og gemmes som en intern fil. Hvilket betyder, at du ikke kan redigere i denne tekst fra andre programmer end BK. Knappen forbliver synlig og anvendes næste gang der skal redigeres i teksten.


Vælges denne, åbnes der et nyt vindue, hvor du linker en i forvejen skrevet tekst til personen. Den linkede fil skal være gemt som en ren test fil (TXT).


Vælges denne, åbnes et nyt vindue, hvor der i feltet skrives hvad filnavnet skal være og tryk herefter på åbn.

Dit tekstbehandlingsprogram vil blive startet, og du kan skrive teksten. 
Når teksten er skrevet færdig, lukkes tekstbehandlingsprogrammet, og Brothers Keeper indsætter automatisk dem korrekte sti til tekst filen.


I Brothers Keeper kommer denne store knap oven på det gule felt - tryk på denne. Den skrevne tekst kan ses i det gule felt, som det kan ses herunder.TIP 
Er det en biografi, historie, virksomhed eller gården som er beskrevet i teksten, kan det anbefales at den eksterne tekst fil får et sigende navn plus det BK nummer som personen har i databasen.
F.eks.: Biografi_0002.TXT - Gården_0002.TXT - Histori_0002.TXT

Har du dette system, er det nemt at finde den rigtige biografitekst blandt de mange biografier. De tre 0'er der er sat ind, fordi filerne bliver sorteret overskueligt i biblioteket TEXT. Der kunne f.eks. være følgende filer:
Biografi_0002.TXT
Biografi_0005.TXT 
Biografi_0014.TXT
Biografi_0042.TXT
Biografi_0207.TXT

For interne teksterEr en tekst først skrevet som en intern tekst, skal den efterfølgende redigering ske direkte fra Brothers Keeper. 


Ønskes teksten redigeret, trykkes på knappen over tekstfeltet.

VIGTIGT
For interne og eksterne tekster er der ikke mulighed for at anvendes fed, understregning eller kursiv skrift.

Tekster der er skrevet i andet tekstbehandlingsprogram end det interne, skal gemmes i TXT format. Ellers vil teksten ikke blive gengivet rigtig. 
Du kan her angive, om teksten er personlig eller knyttes til familien, dvs. til den hovedperson og den ægtefælle/partner, som er synlig i den øverste del af skærmen. Du kan også angive, hvor den skrevne tekst skal anvendes, herfra er der mulighed for link til en kilde, der har dannet grundlag for teksten.

De forskellige tekster du har skrevet, som kan være en blanding af filer, der ligger som tekst i databasen (intern) eller i eksterne filer, kan der sættes i hvilken rækkefølge, de skal udskrives i. Rækkefølgen sættes ved at flytte op og ned på de enkelte linjer, der henviser til teksterne.
 
Ved at opdele din tekst i afsnit, kan der oprettes en kildehenvisning til disse. 

Den oprettede interne tekst kan indeholde tekst bestående af 19.999 tegn, svarende til tre A4 sider.

Skrivearealet i notefeltet kan udvides ved at dobbeltklikke med musen. For at komme tilbage til normal størrelse dobbeltklikkes igen.

Skifttype, Baggrundsfarve
Nederst til højre kan der indstilles hvilken baggrundsfarve og skrifttype der skal anvendes. Baggrundsfarven bliver ikke udskrevet.

Der er mulighed for at knytte kilder til den enkelte tekst.


© Den dansk hjælpefil til BK ver. 7