Contents - Index - Previous - Next


Efterkommere i bogformDatabaserne Efterslægt i bogform, Indrykningstavle og Anetavle i bogform kan udskrive rapporter i bogform med et alfabetisk register sidst i bogen. De to første omfatter probandens efterslægt. Anetavle i bogform omfatter probandens aner.

Efter at du har fundet og valgt proband, som beskrevet i Vælg en Person, kommer der et vindue frem, hvor du kan vælge overskrift på første og følgende sider, samt Opsætningen af udskriften. Valgmulighederne er til dels de samme for alle tre udskrifter. De bliver vist på fire faneblade, hvor indholdet er afpasset efter den valgte udskriftform. Du klikker på disse faneblade et efter et.Det første faneblad Sideopsætning
Her kan du blandt andet vælge følgende:
Antal generationer, der skal med i udskriften.
Dan alfabetisk register
Marginer og placering af sidetal.
Udskriv ulige eller lige sidenumre. Se nærmere på udskrivning af ulige/lige sider.
Begrænsning af efterkommere til kun mænd eller kun kvinder.
Hvis flere ægtefæller, vis hvor børn hører hjemme.
Vise anerne tilbage til probanden

Det andet fanebladet Felter der skal med
Fanebladet består af to skærmbilleder, for at skifte mellem disse, skal der trykkes på knappen i højre side.

eller på alt efter hvilken der er synlig.

Fanebladet vil komme til at se således udVis hver efterkommers aner og følg tilbage til probanden.
Næste faneblad er Felter der skal med, hvor der er følgende muligheder: Afkort født og død. Bliver vist som f. og d.

Vis kilde i fodnoter.
Kilden er den tekst der er indskrevet for en begivenhed, efter at du har tastet F6 eller klikket Kilde knappen. Denne tekst kan udskrives som fodnote. Nummeret for fodnoten vil blive skrevet med superskrift lige efter begivenheden, og selve teksten (med nummer) vil blive skrevet sidst i den samlede udskrift. Hvis du udskriver til en RTF fil til videre behandling med et tekstprogram kan du få fodnoter udskrevet nederst på den side, hvor de hører hjemme.

Vis også alternativt navn.
Medtager personers alternative navn(e), hvor det forekommer, efter teksten "kaldet".

Vis dåbsdato og sted.
Her spørges om linjen lige under "Født" skal medtages, hvis den er udfyldt. Alternativt kan du vælge kun at medtage denne linje når der ingen data er i linjen "Født". Det kan ske at du kender datoen for dåben , men ikke for fødslen.

Hvis denne linje skal med kan du i feltet til højre skrive det ord eller den forkortelse der skal angive begivenhedens art. Tilsvarende for Begravet, Andet, Stilling og Andet under Ægteskab.

Vis Ref. feltet.
Indholdet af referencefeltet kan udskrives efter datofelterne, og du kan vælge det ord, der angiver hvad feltet indeholder. Hvis du i feltet skriver tegnet ] bliver indholdet af Ref. feltet udskrevet i skarpe parenteser lige efter personnavnet.

Vis stilling

Udelad detaljer om nulevende yngre end: (indsæt valgt antal år)
Når denne mulighed vælges, vil der kun blive vist de pågældende personers navne, samt (detaljer udeladt)

Vis Skilt/Ophævet/Annuleret

Lav separat afsnit for mand og kone

Udskriv billeder.

Vis BK's kodenumre.
Hvis udskriften skal sendes til andre, vil det normalt være bedst at udelade BK's kodenumre. De kan forvirre eller forveksles med anenumre. Hvis udskriften er til eget brug, kan BK's kodenumre derimod lette orienteringen og det videre arbejde.Her kan vælges hvilke begivenhedstyper som skal medtages, anbefales at medtage alle begivenhederne. Tryk på Tilføj alle.
Det er kun de begivenheder der er oprettet der tages med. De som er oprettet, men ikke indeholder dato eller sted, bliver også medtaget i Familiegruppeskemaet.

Det tredje faneblad hedder Biografi/Navne.Hvis der er tekst eller eksterne tekstfiler, kan disse tekster medtages i udskriften. 
Alle notelinjer. Tager alle notelinjer og tekstfiler med.
Start teksten på ny linje
Indføj tom linje før teksten

Se nærmere om tekstbehandling i Noter og Tekst.

Ægtefællens biografi/noter
Hvis du har valgt at udskrive noter kan du her vælge at medtage også ægtefællers noter med samme valgmuligheder som hovedpersonens tekst. Der kan indledes med fornavnet, hvis dette er valgt nederst på skærmen.

På samme faneblad er der en ramme hvor du kan specificere at navne skrives med fed skrift. Valget vil også gælde ægtefælles fornavn i forbindelse med tekst. 

Du kan også vælge hvordan børns navne skrives, og om der skal være en tom linje mellem børnene.

I rammen Benævn Generationer kan du specificere overskrifter ved overgang til en ny generation, og om der skal begyndes på ny side efter hver generation.

Det fjerde faneblad er RTF Opsætning.Hvis du ønsker at redigere udskriften med dit tekstprogram inden den går til printer kan du her angive hvilket tekstprogram, der skal anvendes. Valg af WordPerfect 7.0 dækker også version 8.0. Du kan herefter vælge Filer i topmenuen, og så Opret en RTF-fil.

Denne mulighed er dog forbeholdt registrerede brugere. 

Hvis teksten ser forkert ud når den åbnes i tekstbehandleren, prøv da at danne filen igen, men med 0 som venstre og højre margin. I RTF filen er alle navne usynligt markeret til brug i et navneregister. Dette register dannes ved at gå til afslutningen af teksten i tekstprogrammet, og så vælge det menupunkt i tekstbehandleren, der danner et register. Før registret dannes skal dog alle rettelser og tilføjelser i teksten være udført, og en endelig sideinddeling skal være foretaget. 

Ved meget lange udskrifter kan der blive problemer med at få det hele med i tekstbehandleren. Du kan da på dette faneblad vælge at få dannet en separat RTF fil for hver generation.

Under Fodnoter/slutnoter kan du, i forbindelse med redigering ved tekstbehandling, vælge om kildeangivelser skal vises som fodnoter side for side, eller som slutnoter efter den færdige tekst.

Klik knappen Gem opsætning hvis du ønsker at bruge den samme opsætning til næste gang den samme udskriftform bruges. Opsætninger gemmes individuelt for de tre forskellige udskrifter

Klik på Udskriv knappen for at udskrive til printeren. Når teksten er udskrevet bliver der spurgt om der skal udskrives et register over personnavne. Her kan du vælge om navnene skal udskrives i 2 eller 3 kolonner og om der skal sidenumre på udskriften.

Klik Skærm for at vise udskriften på skærmen. Den kan derefter udskrives til printeren ved at du vælger Filer og Udskriv. Se Udskrift til Skærm.

Klik Luk for at gå tilbage til hovedskærmen.


© Den danske hjælpefil til BK ver. 7