Contents - Index - Previous - Next


ReferenceReference er en "begivenhedstype" som kan tilføjes den enkelte person. I feltet "Sted" skrives hvilken reference personen har. Dette kunne være anenummer eller andet.

Søgning på indholdet i Referencefeltet kan ske ved at trykke på F3 og i stedet for navn, startes der med at der skrives / efterfulgt af det søgte, f.eks.: /ane 23

Tryk herefter på søg og den eller de personer der har det søgte som tekst i "Sted feltet" fremkommer, markere hvilken person du ønsker at gå til - tryk på Vælg


© Danske hjælpefil til BK ver. 7