Contents - Index - Previous - Next


Hvordan starter jegEfter Brother's Keeper er blevet installeret, er det nu tiden til at lægge sig en plan over, hvorledes ens datafiler, skal placeres.

Oprettelse af nyt BK7-database bibliotek
Fra hovedmenuen vælges Åbn en database. Her fremkommer der et vindue, hvor du kan vælge hvilket drev (harddisk), du ønsker dine datafiler placeret på. Skriv navnet på det bibliotek, som du ønsker oprettet på valgte drev.
Her er valgt:

Drev C:      For drev (harddisk) 
BK7           Og igen er her oprettet et bibliotek med slægtsnavnet Oxholm, som der ønskes anvendt til placering af databasen, hvor BK7 automatisk opretter et bibliotek til fotos og et til tekstfilerne.

På linjen har jeg blot skrevet: 

C:\BK7\OXHOLM

Det er meget vigtigt, at der ikke anvendes de danske bogstaver æøåÆØÅ i navne på biblioteker som skal anvendes af BK7.
C:\SLÆGTSFORSKNING\DATA\ vil give en række fejlmeldinger. Brug derfor i stedet
C:\SLAEGTSFORSKNING\ 
Tryk derefter på Opret. BK danner nu en tom database i det ønskede bibliotek. Fordelen ved at anvende eksempelvis et bibliotek som BK7 og heri oprette et eller flere databaser som underbiblioteker til BK7 er, at det er meget let at oprette sikkerhedskopier, og det er nemt og overskueligt hvor ens slægtsdata er placeret i computeren.
Hvis du tidligere er bruger af Brother's Keeper version 6, er det tid til at konvertere dine gamle databasefiler fra BK6 til BK7. Se dette.
I det før valgte og oprettede bibliotek, opretter BK7 automatisk tre underbiblioteker, et til dine tekstfiler og et til dine fotos.
C:\SLAEGTSFORSKNING\MEDIE\
C:\SLAEGTSFORSKNING\TEXT\
C:\SLAEGTSFORSKNING\PICTURE\
Nu kan du begynde selve indtastningen af dine slægtsdata i redigeringsvinduet (Rediger).


© Den danske hjælpefil til BK ver. 7