Contents - Index


Konvertere fra BK6 til BK7Hvis du har eller modtager datafiler fra BK6, kan du konvertere data filerne direkte til BK7 Windows format. Ved at vælge Fil fra menu linjen i Hovedmenuen og derefter Konvertere BK6 database til BK7 database.
Tag altid en ny sikkerhedskopi før enhver form for konvertering. Det kan gå galt.
Efter konverteringen er der ikke foretaget ændringer eller sletninger af BK6 databasen.
Før konvertering er det vigtig at kontrollere datoindstillingen og at den passer med den form som BK6 databasen er i samt at det er samme sprogopsætning.
Beslut hvor du ønsker at oprette en ny database på grundlag af data fra BK6. Skriv den fulde sti på linjen. Dette bibliotek skal være tomt.

Programmet vil spørge om hvor den gamle database er placeret på harddisken. Programmet vil konvertere dine datafiler til det nye format og placere disse i det katalog som er åbent.

Kan du ikke huske hvor databasen fra BK6 er blevet placeret, kan du søge efter den ved hjælp af den indbyggede søgefunktion. Tryk på knappen "eller Søg drev for BK6-filer".

På faneblad 1 foretages en række indstillinger. Her er det vigtigt at få valgt de rigtige felter frem inden selve konverteringen starter.
I felterne sættes det som de enkelte felter er blevet anvendt til i BK6 databasen. Sidder/Er der her ikke de rigtige feltbeskrivelser, vil data placeret i feltet blive konverteret til noget andet end oprindeligt. Hvilket betyder, at der manuelt skal rettes på hver enkelt person efterfølgende.

På faneblad 2 foretages der ligeledes indstillinger for kildeoplysningerne.
På faneblad 3 foretages indstillingerne hvorledes tekst- og billede filerne skal placeres efter konverteringen.
Har du flere BK6 databaser, foretages samme procedure for hver enkelt database.

Får du en fejl, vil det ofte kunne afhjælpes ved at lade alle tekst og billedfiler forblive i det oprindelige bibliotek. 


© Den danske hjælpefil til BK ver. 7