Contents - Index


Familiegruppeskema


For denne udskrift vælges Diverse - Familiegruppeskema. Den kan også vælges fra Rediger, Udskrifter.
Se også Personskema

Det er en udskrift på en eller flere sider, der viser en familie bestående af et par, samt deres forældre og børn. Ved udskrift til printer kan du vælge blandt flere forskellige formater for børns data. I udskriften kan medtages billeder.Først skal du på skærmen vælge hvem rapporten skal have udgangspunkt fra. Efter at han/hun er fundet, bliver der vist en skærm, hvor du har de følgende valg:
Familien til: En enkelt familie bestående af den valgte person med ægtefælle, respektive forældre og børn.
Aners familie: Et antal udskrifter af familier som ovennævnte. Hver enkelt udskrift er grupperet omkring den valgte person og hans aner i det valgte antal generationer.
Efterkommeres familier: Tilsvarende for den valgte persons efterkommere.
Serie af familier: Tilsvarende med en familie for hver af de personer, hvis BK kodenumre ligger mellem to valgte tal. Du kan her vælge at markere Ægtefæller kun en gang. En person med familie vil da ikke blive gentaget, hvis vedkommende allerede er blevet udskrevet som ægtefælle i en anden familie. 
For en serie af numre, er der yderlig nogle valgmuligheder.

På skærmen er der fire faneblade, hvor du kan vælge opsætning af udskrifterne, herunder hvilke data der skal medtages.
Sideopsætning
Felter der skal med
Biografier og børn
Selvvalgt tekst
Disse faneblade giver adskillige valgmuligheder og kombinationer deraf, når det gælder at medtage oplysninger, tekster og billeder.
Der er også forskellige grafiske muligheder. Det bedste er, at foretage nogle forsøg med de forskellige muligheder og se på resultatet, enten på skærmen eller som udskrift.

Mange anvender også denne rapport til et papirkartotek.

På fanebladet Sideopsætning kan du vælge marginer. Ved længere udskrifter kan du vælge, om siderne skal nummereres, og hvilket nummer første side skal have. Du kan vælge kun at udskrive sider med lige eller med ulige numre, eller at begynde med en senere side.
Nederst er der mulighed for at angive fra hvilken dato udskriften skal omfatte, datoen der er styrende her, er den dato der angives for sidste ændring af oplysninger for den enkelte person i databasen.

På fanebladet Felter der skal med kan der foretages en række indstillinger for hvilke begivenheder der skal med.
De individuelle begivenheder bliver udskrevet i samme rækkefølge som du har dem på redigeringsskærmen. Hvis der er begivenheder som kun er oprettet, vil disse medtages men med en tom plads, således at der kan ses at der mangler en oplysning. Hvilket er meget anvendeligt ved besøg på arkiverne.

Billeder
Der kan vælges mellem at:
Ingen billeder
Første billede sat til højre for personen
Første billede sat til højre, øvrige efter personen
Første billede sat til højre, øvrige nederst
Alle billeder nederst
Vælg hvor mange billeder der skal med på siden samt hvilken tekst der skal skrives under billedet.

På fanebladet Biografi og Børn kan der vælge at medtage eller udelade al tekst og eksterne tekstfiler. Her kan du også vælge hvilke data og eventuelt billeder, der skal medtages for børn i familien.

Klik Skærm hvis udskriften ønskes set på skærmen inden den går til printeren. Klik Udskriv for at sende udskriften til printeren.

Se Udskrift til Skærm
Se Udskrift til Printer
Se Anetræ som HTML fil

Hvis en udskrift skal sendes til en fil for videre behandling, klikker du Filer øverst på skærmen, og derefter Opret TXT fil. Det åbner et vindue Dan tekstfil, hvor du vælger filnavn og sti.

Et tomt ark til udfyldning kan fås ved at skrive ordet BLANK når der spørges om et personnavn. 

HTML
Udskriften kan også omdannes til en HTML fil til brug på internettet. Det sker ved at klikke Filer, opret HTML fil. Der er mulighed for at vælge en baggrund til udskriften i HTML formatet. Dette skal være et foto. (f.eks. en JPG fil).For billederne, kan der vælges tre størrelser for billederne.
Linkede billeder kan vælges, ved at klikke på billedet, billedet vil blive åbnet i stort format. Funktionen virker også når HTML siderne er online på Internettet.
Familiegruppeskemaet kan kombineres sammen med Anetræ gemt som HTML.

Klik knappen Gem opsætning hvis du ønsker at genbruge den samme opsætning til en senere udskrift. 
Når du vælger at vise personers alder forudsætter det, at der er angivet en fødselsdato, og at denne er i et gyldigt datoformat. Hvis feltet for dødsdato er tomt, bliver alderen beregnet til dags dato, dog højst 124 år.
Se Datoformater
Se Anetræ som HTML fil

Når du udskriver flere familier, hvad enten det drejer sig om familier til aner, efterkommere eller BK kodenumre, kan du starte hver ny familie med side 1, eller du kan vælge fortløbende nummerering af sider.
Et tomt ark til udfyldning kan fås ved at skrive ordet BLANK når der spørges om et personnavn.


© Den danske hjælpefil til BK ver. 7