Contents - Index - Previous - Next


PersonskemaetFor denne udskrift vælges Diverse på hovedskærmen, og derefter Personskema. Den kan også vælges fra Rediger - Udskrifter.

Først skal du på skærmen Vælg en Person finde den person, du vil have frem. Efter at han/hun er fundet bliver der vist en skærm, hvor du har de følgende valg:
Personlig: En enkelt oversigt for valgte person uden ægtefælle og børn. Der medtages hvem forældrene er.
Aners familie: Et antal udskrifter af familier som personlig. Hver enkelt udskrift er grupperet omkring den valgte person og hans aner i det valgte antal generationer.
Efterkommeres familier: Tilsvarende som for personlig for valgte persons efterkommere.
Serie af familier: Tilsvarende for en personlig, for hver af de personer, hvis BK kodenumre ligger mellem to valgte tal. Du kan her vælge at markere Ægtefæller kun en gang. En person med familie vil da ikke blive gentaget, hvis vedkommende allerede er blevet udskrevet. 

På skærmen er der fire faneblade, hvor du kan vælge opsætning af udskrifterne, herunder hvilke data der skal medtages.
Disse faneblade giver adskillige valgmuligheder og kombinationer deraf, når det gælder at medtage oplysninger, tekster og billeder. Der er også forskellige grafiske muligheder. Det bedste er at gøre forsøg med de forskellige muligheder og se på resultatet, enten på skærmen eller som udskrift. 

På fanebladet Sideopsætning kan du vælge marginer. Ved længere udskrifter kan du vælge, om siderne skal nummereres, og hvilket nummer første side skal have. Du kan vælge kun at udskrive sider med lige eller med ulige numre, eller at begynde med en senere side.

På fanebladet Felter der skal med kan der foretages en række indstillinger for hvilke begivenheder der skal med.
De individuelle begivenheder blive udskrevet i samme rækkefølge som du har dem på redigeringsskærmen. Hvis der er begivenheder som kun er oprettet, vil disse medtages men med en tom plads, således at der kan ses at der mangler en oplysning.

Billeder
Der kan vælges mellem at:
Ingen billeder
Første billede sat til højre for personen
Første billede sat til højre, øvrige efter personen
Første billede sat til højre, øvrige nederst
Alle billeder nederst
Vælg hvor mange billeder der skal med på siden samt hvilken tekst der skal skrives under billedet.

På fanebladet Biografi og Børn kan der vælge at medtage eller udelade al tekst og eksterne tekstfiler.

Klik Skærm hvis udskriften ønskes set på skærmen inden den går til printeren. Klik Print for at sende udskriften til printeren. Se Udskrift til Skærm og Udskrift til Printer.

Hvis en udskrift skal sendes til en diskfil for videre behandling, klikker du Filer øverst på skærmen, og derefter Opret TXT fil. Det åbner et vindue Dan tekstfil, hvor du vælger filnavn og sti.

HTML
Udskriften kan også omdannes til en HTML fil til brug på internettet. Det sker ved at klikke Filer, opret HTML fil. Der er mulighed for at vælge en baggrund til udskriften i HTML formatet. Dette skal være et foto. (f.eks. en JPG fil).

Klik knappen Gem opsætning hvis du ønsker at genbruge den samme opsætning til en senere udskrift. 

Når du vælger at vise personers alder forudsætter det, at der er angivet en fødselsdato, og at denne er i et gyldigt datoformat. Hvis feltet for dødsdato er tomt, bliver alderen beregnet til dags dato, dog højst 124 år.
Se Datoformater.

Når du udskriver flere familier, hvad enten det drejer sig om familier til aner, efterkommere eller BK kodenumre, kan du starte hver ny familie med side 1, eller du kan vælge fortløbende nummerering af sider.

Et tomt ark til udfyldning kan fås ved at skrive ordet BLANK når der spørges om et personnavn.

Se også Familiegruppeskema


© Den danske hjælpefil til BK ver. 7