Contents - Index - Previous - Next


Markere en gruppe af personerØnskes et mærke/flag for en gruppe af personer f.eks. aner eller efterkommere til en bestemt person, vælges fra hovedmenuen Filer - Hjælpeværktøjer - Sæt en markering til en gruppe af personer.Nederst er der plads til fem forskellige persongrupper. Start med at navngive en gruppe af personer f.eks.: Aner til Chris Gade Oxholm Sørensen
Skrive der efter navnet også personens BK. nr. med # foran numret, f.eks. #123 kan gruppekanppen anvendes til at trykke på, og programmet går så frem til denne person.
Tryk på Gem gruppe.
Herefter vælges hvilke personer som skal indgå i denne gruppe.
Til den enkelte gruppe kan der yderlig tilføjes personer eller der kan fravælges. Det samlede antal af personer der indgår i gruppen optælles undervejs. Når de ønskede personer er valgt, trykkes på knappen ud for Tryk her, for at tilføje markeringen på de valgte personer
Er en person med i en eller flere grupper.Holdes musen over en af knapperne, kommer der et lille gult skilt frem, der fortæller hvad markeringen omhandler.
Derfor kan der med fordel skrives et godt navn til gruppen, det er nemlig denne tekst der bliver vist i det gule skilt. 
Ønsket en markering af en gruppe personer fjernet, skal man blot trykke på knappen Rens ud for den gruppe som skal nedlægges.
Er en gruppe fjernet, kan dette ikke fortrydes, men skal oprettes igen.
Funktionen kan kun anvendes af registrerede brugere.

Gruppering af personer kan også foretages direkte fra Redigeringsmenuen, således at den person som er vist, kan tilføjes en i forvejen oprettet gruppe.


© Den danske hjælpefil til BK ver. 7