Contents - Index - Previous - Next


Ændring af datoformatetHvis du vil ændre det datoformat, der er brugt i databasen, til et andet skal du vælge Filer på hovedskærmen, og derefter Konverter Datoformatet. Tag altid en ny sikkerhedskopi af dine datafiler før du giver dig i lag med denne operation.På den skærm der kommer frem, kan du til venstre under Nuværende Datoformat finde og afmærke det datoformat, der er brugt i den database, der skal konverteres. Her gør det ingen forskel om måneder er skrevet med stort eller med småt.

Til højre under Nyt Datoformat markeres det ønskede nye format, og om måneder skal skrives med store eller små bogstaver.

Se også: Datoformater

Nye indtastninger af datoer i Rediger bliver ved indtastningen konverteret i overensstemmelse med det datoformat, der er valgt i Opsætning, hvorimod den her nævnte konvertering dækker tidligere indtastninger. Husk derfor at rette i opsætningsmenuen hvis konverteringen til et nyt foormat også skal være det fremtidige datoformat.

Konvertering kan også blive nødvendig, hvis du modtager en database med et andet datoformat end dit eget. Datoer i den fremmede database skal altid være i samme format som dine egne datoer før du sammenlægger de to databaser.

Advarsel:
Du bør have mindst to gode sikkerhedskopier af dine datafiler, inklusive tekstfiler, før du anvender denne funktion. 
Denne funktion hjælper med at fjerne tvunget linjeskift, som kan være opstået bl.a. i BK5, eller når der en importeret tekster, der er skrevet i et andet tekstbehandlingsprogram end det interne og/eller det valgte i opsætningen. Specielt viser dette sig i tekster, som har været linket til BK5, og som efter konverteringen er lagt ind som interne filer i BK7.


© Den danske hjælpefil til BK ver. 7