Contents - Index


Opet sikkerhedskopi

Indlæs sikkerhedskopi


Sikkerhedskopiering er vigtig. John Steed siger: "Tag en ny sikkerhedskopi når du har skrevet så meget nyt, at du nødigt vil gøre arbejdet om igen".
Eller "Rigtige mænd tager ikke sikkerhedskopi - de græder bare mere end andre, når data er gået tabt - for det vil ske".
Det er også vigtigt at kontrollere, at dine sikkerhedskopier er komplette og brugelige. Det sker gang på gang, at en harddisk går ned eller behandles forkert, og så finder du måske for sent ud af at (eller opdager for sent) sikkerhedskopier af alle data er ubrugelige. Kontrollen sker bedst ved at indlæse sikkerhedskopien i et nyt, tomt databibliotek, og derefter åbne og afprøve dette bibliotek med BK. Se Indlæs Sikkerhedskopi.

Opret sikkerhedskopi
Når du på hovedskærmen vælger Filer og derefter Opret sikkerhedskopi, vil der blive åbnet et vindue, hvor der skal vælges hvortil din sikkerhedskopi skal placeres. Dette valg foretages ved at trykke på Andet drev.
Vælg først hvilket drev sikkerhedskopien skal placeres på, herefter hvilket bibliotek Er der ikke det ønskede bibliotek, skrives navnet på linjen, hvorefter der trykke på Opret. Hvorefter du kommer tilbage, knapperne Kopier … og Komprimer … er blevet tilpasset, så du kan se, hvor sikkerhedskopien bliver placeret.
Vælg en af knapperne Kopier … og Komprimer …, efter du har valgt om linkede filer skal medtages.

Det gælder om at kopiere alle DT6 filer i databasen, samt tilhørende eksterne tekst-, billed- og medie filer. Om muligt bør kvaliteten af sikkerhedskopien afprøves ved, at indlæse sikkerhedskopien i en tom database.
Der er triste beretninger fra brugere, som troede, at de havde gode sikkerhedskopier, men som efter et nedbrud af ens computer, men desværre oplever, at sikkerhedskopien ikke var brugbar.
Så anbefalingen er, at du har mindst to sikkerhedskopier, en gammel og en ny. 

Specielt for cd-rom sammen med Windows XP
Hvis du anvender styresystemet Windows XP, er der mulighed for at kunne oprette en sikkerhedskopi direkte til cd-rom af typen CD-R/CD-RW. Det kræver, at du har en cd-rom brænder installeret. Funktionen fremkommer ved at trykke på F6 når ovenstående skærmbillede er fremme. Og der åbnes et vindue hvori du skal foretage nogle valg.
Og der er nu tilføjet en ny knap i dette vindue. Vælg om der skal medtages tekst- og/eller billedfiler. Tryk på knappen Kopier til CD-R (WIN XP) og der oprettes en kopi af dine valgte filer. Efterfølgende starter selve brændingen af en cd-rom.
Anvendes der en CD-R skive, vil du ikke kunne genbruge denne igen. Anvend i stedet en CD-RW, hvis du ønsker at genbruge samme cd-rom til din sikkerhedskopi.
Arbejder du med flere databaser, skal der anvendes en CD-RW for hver database. Der kan kun lægges én sikkerhedskopi ad gangen på hver cd-rom. Hvorfor tidligere lagte sikkerhedskopier overskrives ved den nye brænding. Anvendes der en CD-RW skive kan den måske ikke læses i andre cd-rom drev, ligeledes hvis den pågældende computer ikke anvender styresystemet Windows XP.

Beslut om du ønsker tekst-, billed- og/eller mediefiler medtaget, tryk på den sikkerhedskopi form der ønskes gennemført.
Er der i forvejen en sikkerhedskopi klar til brænding, kommer følgende besked.Efter at filerne er kopieret og gjort klar til brænding til en cd-rom, kommer der en gul besked nederst i højre hjørne. Tryk på denne. Sæt en ny R/RW cd/dvd skive i brænderen og tryk på Filer og vælg i menuen "Skriv disse filer til cd". Herefter starter en guide for cd-skrivningen, følg denne.

Sikkerhedskopi indlæses
Indlæs Data fra sikkerhedskopier, dannet med BK's funktion for sikkerhedskopiering, kan udføres ved at vælge Filer i hovedmenuen og derefter Indlæs Sikkerhedskopi. Vælg hvilket drev sikkerhedskopien er. 

Programmet viser dato og størrelse på de filer, der er på drevet, samt det bibliotek disse filer vil blive indlæst i. 

OBS: Alle datafiler i det bibliotek, der bliver indlæst til, vil blive slettet og erstattet med datafiler fra sikkerhedskopien. Hvis du ikke ønsker dette, skal du gå til et nyt tomt bibliotek, før du indlæser fra sikkerhedskopien. Det sker ved at gå til hovedskærmen og vælge Filer, Åbn en Database. Nederst på den skærm, der så kommer frem, skriver du komplet sti og navn på det ønskede nye bibliotek. Derefter klikker du Opret. Hovedskærmen vil så vise 0 navne og 0 ægteskaber. Nu kan du indlæse datafiler fra sikkerhedskopien uden at slette data på harddisken. 

Såfremt der ikke er en sikkerhedskopi på det drev, som der er valgt at indlæse sikkerhedskopien fra, kommer der følgende vindue frem.
 
Brother's Keeper tilbyder en søgning efter datafiler. Vælg Ja, hvis dette ønskes. Der kommer dette vindue frem. Vælg hvilket drev der skal søges i.
 
Når du er sikker på, at du vil indlæse de viste filer til det viste bibliotek, klikker du knappen Indlæs, hvis du ikke er sikker på at ville indlæse de viste filer, kan du klikke Fortryd. 

I sikkerhedskopier dannet med BK7 kan også tekst- og billedfiler indlæses. Sammen med sikkerhedskopien er der en fil med en liste over de filer, der er link til i databasen, og hvilket bibliotek de kom fra. Ved indlæsning bliver filerne kopieret til det angivne bibliotek. Findes biblioteket til tekst, billede og/eller medie filer ikke, bliver disse oprettet automatisk.

© Den danske hjælpefil til BK ver. 7