Contents - Index


Indlæs sikkerhedskopiData fra sikkerhedskopier, dannet med BK's funktion for sikkerhedskopiering, kan indlæses ved at vælge Filer i hovedmenuen og derefter Indlæs Sikkerhedskopi. Sæt disketten med sikkerhedskopien i drevet og klik A (eller eventuelt B).
Er sikkerhedskopien ikke på en diskette, men en cd-rom eller en usb-nøgle, trykkes på knappen Vælg et andet drev.
Her skrives hvilket drev bogstav hvor sikkerhedskopien er placeret, kunne f.eks. være drev D, skriv da D:
Sikkerhedskopien kan også indlæses fra et bibliotek, f.eks. D:\OXHOLM\
Skriv da hele stien til det ønskede bibliotek og tryk herefter på OK.
Der fremkommer nu en ny knap som skal anvendes til at indlæse sikkerhedskopien fra denne placering.

Programmet viser dato og størrelse på de filer, samt det bibliotek disse filer vil blive indlæst i.

OBS
Alle datafiler i det bibliotek, der bliver indlæst til, vil blive slettet og erstattet med datafiler fra sikkerhedskopien. Hvis du ikke ønsker dette skal du gå til et nyt, tomt bibliotek før du indlæser fra sikkerhedskopien. Det sker ved at gå til hovedskærmen og vælge Filer, Åbn en Database. Nederst på den skærm, der så kommer frem, skriver du komplet sti og navn på det ønskede nye bibliotek. Derefter klikker du Opret. Hovedskærmen vil så vise 0 navne og 0 ægteskaber. Nu kan du indlæse datafiler fra sikkerhedskopien uden at slette data på harddisken.

Når du er sikker på at du vil indlæse de viste filer til det viste bibliotek, klikker du knappen Indlæs, hvis du ikke er sikker på at ville indlæse de viste filer, kan du klikke Fortryd.

I sikkerhedskopier dannet med BK7 kan også tekst- og billedfiler indlæses. Ved indlæsning bliver filerne sendt til det angivne bibliotek. 

Det kan evt. være behov for at få rettet link til tekst-, billede- og medie filer
Se Generel søg og erstat


© Den danske hjælpefil til BK ver. 7