Contents - Index


Generel søg og erstatVælg fra hovedmenuen Filer - Hjælpeværktøjer - Generel søg og erstat.HUSK
Have altid en ny sikkerhedskopi før der gennemføres en generel søg og erstat proces.

Ændr kun: I datoer (for personer og ægteskaber)
Angiv hvilken dato der skal søges efter, og hvad det søgte skal rettes til.
Ændr kun: I stednavne (for personer og ægteskaber)
Angiv stednavnet der skal søges efter, og hvad det søgte skal rettes til.
Ændr kun: I feltet for Sted/begivenhed
Ændr kun: I Navnefeltet
Angiv hvilket navn der skal søges efter, og hvad det søgte skal rettes til.
Ændr kun: På fanebladet Navne (f.eks. øgenavn eller også kendt som)
Ændr kun: På fanebladet Begivenheder (f.eks. konfirmeret, begravet)
Angiv hvilken begivenhed der skal ændres og til hvad. Rettelsen vil ske uanset om der er indtastet oplysninger for begivenheden eller ej. Ændringen vil gælde for alle personer i databasen.
Ændr kun: I tekstfilernes stinavn
Angiv hvilket sti der skal søges efter, og hvad det søgte skal rettes til. F.eks.: C:\BK7\Oxholm\Text\ til f.eks.: D:\BK7\Oxholm\Text\
Ændr kun: I billedfilernes stinavn
Angiv hvilket sti der skal søges efter, og hvad det søgte skal rettes til. F.eks.: C:\BK7\Oxholm\Photo\ til f.eks.: D:\BK7\Oxholm\Photo\
Ændr kun: I mediefilernes stinavn
Angiv hvilket sti der skal søges efter, og hvad det søgte skal rettes til. F.eks.: C:\BK7\Oxholm\Medie\ til f.eks.: D:\BK7\Oxholm\Medie\
Ændr kun: I præposition (i, fra, nær) for et sted

Se Generel søgning
Se Generel ændring af reference feltet

© Den danske hjælpefil til BK ver. 7