Contents - Index


Sammenlæg databaser


Når du vælger Filer på hovedskærmen, og derefter vælger Sammenlæg to Databaser vil du kunne danne et nyt, fælles filsæt hvor alle personer i to forskellige BK filsæt er samlet. Før du begynder skal du sikre dig at du har sikkerhedskopier af begge filsæt. Det kan gå galt.
Se også Sammenligning af to database 

Sammenlægningen sker mellem den database, som du har åbnet, og den tilvalgte. Kodenumre i den åbnede base bliver bibeholdt, mens personer i den tilvalgte base får nye numre, så der ikke forekommer duplikeringer af kodenumre. 

Sti og navn på de to filsæt, samt antallet af personer, bliver vist til godkendelse før sammenlægningen starter. 

For nærværende kan BK ikke undersøge om de samme personer forekommer i begge filsæt. Du bør derfor ikke sammenlægge to filsæt med flere identiske personer, fordi det er ret omstændeligt at blive af med dubletter. Det er bedst at se grundigt på indholdet af de to filsæt og rense dem for dubletter før du lægger dem sammen. Se Personer der er registret to gange.


Hvis der er adskillige dobbelte personer i to databaser, der skal sammenlægges kan du bruge funktionen Opdel Databasen{linkID=4300} på den ene database for at udskille de personer der er "nye" i en midlertidig database. Derefter kan du bruge funktionen Sammenlæg to Databaser til at bringe de "nye" personer fra den midlertidige database ind i dine hovedfiler. 

Før sammenlægning af to databaser må du sikre dig, at de har samme datoformat. Hvis det ikke er tilfældet må du konvertere datoformatet i den ene database.

Du bør også sikre dig, at betegnelsen for køn er den samme i de to databaser.

Du bør også sikre dig at brugen af store og små bogstaver i efternavne er den samme i de to databaser. Hvis der er forskel kan du rette med Filer, Konverter navne til/fra store/små bogstaver.

Efter sammenlægningen er der måske nogle få dobbelte personer tilbage. Dem må du fjerne, og når du så forbinder en person fra den oprindelige database med nogen af de tilføjede personer, vil du få en sammenhængende database.© Den danske hjælpefil til BK ver. 7