Contents - Index


Del en databaseNår du vil overføre nogle af personerne i en database til en ny mindre database, vælger du Filer på hovedskærmen, og derefter Opdel Databasen. Dette kan bruges, hvis du for eksempel vil sende oplysninger til en anden BK bruger. Ofte vil den anden BK bruger kun være interesseret i en del af de personer, du har i din database, og ved en opdeling kan du udvælge de personer, der skal sendes. Ved opdelingen bliver der dannet en ny database med et nyt sæt BK datafiler. Den oprindelige database forbliver intakt.Hvis modtageren ikke har BK, men har et andet program der kan læse GEDCOM filer kan du danne en GEDCOM-fil af den nye database, og sende den.

Du skal først oprette et nyt bibliotek til den nye database, hvortil de udvalgte personer skal kopieres. Når det er sket kommer der en skærm med følgende muligheder:

Komplet gren (alle aner plus alle efterkommere af aner)
Aner til en person
Aner til en person plus aners familie
------------------------------------------------------------------------------
Efterkommere af en person
Efterkommere af en persons, plus deres ægtefællers forældre
------------------------------------------------------------------------------
En serie BK-numre, med familie
En persons familie

Hvor det er relevant, kan antallet af generationer vælges med op til 99 for aner og 40 for efterkommere.

Der kan også vælges mellem Tilføje og Fravælge. Du kan i første omgang tilføje en større gruppe, og derefter fravælge/fjerne nogle af dem. Du kan for eksempel begynde med at tilføje alle i databasen fra kodenummer 1 til det højeste kodenummer, og derefter fjerne alle aner til eller efterkommere af en eller flere personer.

Valget sker ved at klikke knappen til venstre for den ønskede funktion. Det åbner for valget af en person eller en serie kodenumre.

Ved valg af en serie kodenumre bliver også de valgte personers børn og ægtefæller taget med. Det kan undgås ved at trykke funktionstasten F8 før funktionen vælges. Skærmen viser da individual-not family. Det gør dog, at familier også bliver udeladt i de to andre funktioner, hvor familie er nævnt.

Du kan gå frem og tilbage med flere tilvalg og fravalg. De valgte personer bliver efterhånden noteret og antallet vist på skærmen. Først når du er færdig, klikker du på knappen ved Kopier de udvalgte personer (eller eventuelt Stop uden at kopiere) for at danne den nye database. Det går hurtigst, hvis du danner den nye database på harddisken i et midlertidigt databibliotek, og så bagefter kopierer fra dette bibliotek til en diskette, der kan sendes til den anden bruger. 

TEKST OG BILLEDER

Hvis den database, der skal opdeles, har eksterne tekstfiler og/eller billeder knyttet til personer, vil programmet danne en fil kaldet BKSPLIT.LST med en liste over de tekst- og billedfiler, der hører til personerne i den nye database. Når du sender en diskette med den nye database til en anden bruger bør du også kopiere de filer der er vist på denne liste til disketten. Hvis du danner en GEDCOM fil af den nye database vil de eksterne tekstfiler der hører med indgå i GEDCOM-filen. 

OPDELING EFTER LISTE

I stedet for opdeling som beskrevet ovenfor kan du opdele efter en personliste.
Du kan for eksempel udskille alle personer med et givet efternavn eller fødested.

Gå til Lister, Søgning efter Ord, og angiv hvad der skal søges efter. Klik Udskrift og vælg derefter i Felter der skal med kun felt nr. 1 BK kodenummer. Vælg så Filer, Dan TXT fil, og kald filen BKSPLIT.TXT. Når filen er dannet gå til Opdel en Database, og opret et nyt bibliotek. I stedet for nu at vælge en opdeling på skærmen trykker du F5. Der kommer et vindue frem med teksten Vælg alle personer i BKSPLIT.TXT med ægtefæller og børn. Hertil klikkes OK. Hvis du kun vil have de valgte personer, uden ægtefæller og børn, klikkes F8 før F5, og teksten i vinduet er da Vælg alle personer i BKSPLIT.TXT.  © Den danske hjælpefil til BK ver. 7