Contents - Index


Generel søgningFunktionen kaldes frem ved at vælge Lister fra hovedmenuen, og derefter Søgning efter Ord. Den kan også kaldes frem fra Redigeringsmenuen ved at klikke Søg eller Søg Ord.
På skærmen Søgning efter Ord er der seks faneblade, der giver valget mellem søgning i Personfelter, Ægteskabsfelter, Alle felter, Søg begivenheden, Søg efter tomme begivenhedsfelter og Gruppe.Se også Generel søg og erstat

På skærmen Søgning efter Ord er der tre faneblade, der giver valget mellem søgning i Personers Felter, søgning i Ægteskabsfelter og søgning i Alle Felter. 

Alle tre typer kan bruges til enten at finde frem til en liste med personer til videre behandling, eller til at få udskrevet de fundne personer med selvvalgte data.

Søgning på Personers Felter går ud på at finde et ord i et bestemt felt. Det betyder at kun det udvalgte felt gennemsøges. Der kan også søges på flere felter samtidig. Du kan for eksempel finde alle kvinder, der er født i Viborg i året 1800. Det ord du søger skrives i det felt, der skal gennemsøges. Hvis flere felter bliver udfyldt bliver kun de personer fundet, for hvem ALLE søgebetingelser er opfyldt. I nogle felter kan der søges på to ord, og du kan da specificere om enten det ene ELLER det andet af de to ord skal forekomme, eller om både det ene OG det andet ord skal forekomme i samme felt. Du kan skifte fra OG til ELLER ved at klikke på OG, og omvendt, eller du kan skifte ved at trykke F5 tasten efter at have markeret et felt.

Hvis du trykker funktionstasten F3 når et felt er markeret kommer der i feltet til at stå <Ikke tomt>. Søgningen vil da gå ud på, om der er skrevet noget i dette felt. Denne søgning kan for eksempel finde alle personer med en dato for begravelse, eller alle personer med tekst.

Hvis du taster F4 når et navnefelt er markeret kommer der et Soundex vindue frem. Her kan du skrive et efternavn, som så bliver "oversat" til soundex kode. Du kan så søge andre personer, hvis navn har den samme soundex kode.

Soundex er en kodning af navne, udviklet til brug på amerikanske folketællinger. Det går ud på at enslydende navne får samme kode selv om de staves forskelligt. Denne kodning virker dog ikke ret godt med almindelige danske navne.

Søgning på Ægteskabsfelter virker som beskrevet ovenfor, men er rettet mod datoer, stednavne og kilder i optegnelser om ægteskab.

Søgning på Alle Felter arbejder med kun eet ord eller eet tal, men gennemsøger alle felter for forekomster af det søgte. Hvis du for eksempel søger ordet Sønderbro vil du finde alle, der er født, viet eller død i et af de sogne som hedder Sønderbro, eller har Sønderbro som del af deres navn. Søgningen kan udvides til også at omfatte tekst og kilder.

Med denne søgning på tekst og kilder går nøjagtigt på en tekststreng, som den er skrevet. Hvis for eksempel du søger på "Hans Jensen" finder du ikke "Hans P. Jensen".

Der kan søges på årstal. For eksempel hvis du søger på 1789 finder du alle, der er født, viet eller død i det år, eller har årstallet i deres 7 notelinjer.

Der kan søges på en årrække. Når du skriver to årstal adskilt af == i et datofelt søges der efter begivenheder mellem de to skrevne årstal. Hvis du for eksempel skriver 1790==1800 i datofeltet for Født findes alle personer født i årene 1790 til 1800. Du kan finde alle personer der levede i året 1880 ved at skrive 1700==1880 i feltet for Født og 1880==2000 i feltet for Død.

Når du er færdig med at opstille kriterier for en søgning kan du klikke Dan Liste. Skærmen vil da vise en liste med de personer, der opfylder de stillede betingelser. Du kan så klikke på en af personerne for at få detaljer. Du kan gå til Rediger med en person ved enten at dobbeltklikke på denne eller ved at klikke Rediger når personen er markeret. Når du er færdig med Rediger kan du gå tilbage til listen ved at klikke Luk, og så kan du eventuelt gå til redigering af en anden person på listen.

I stedet for Opret liste kan du klikke Udskrift. Derved vil de personer, der opfylder de stillede betingelser, blive fundet, og programmet går over til Selvvalgte udskriftformater. På fanebladet Udskrifttype kan du se antallet af fundne personer, og vælge om udskriften skal ordnes alfabetisk eller i nummerorden.

Luk afslutter søgefunktionen.


© Den danske hjælpefil til BK ver. 7