Contents - Index


Import af GEDCOM


GEDCOM generelt
GEDCOM er et specielt filformat, der er en slags fællesnævner for mange programmer. De forskellige programmer har hvert deres eget filformat. Men de fleste programmer kan konvertere de indtastede data til en GEDCOM-fil, som så kan indlæses af et andet program og konverteres til dette programs filformat. GEDCOM - filer er ren ASCII tekst.
Det kan ikke anbefales at åbne en GEDCOM-fil med f.eks. Word, GEDCOM-filen kan blive ødelagt af diverse Word koder.

OPS
Det kan ikke anbefales, at GEDCOM anvendes som en sikkerhedskopi

Se også Eksportere GEDCOM 
Se også GEDCOM koder


Du kan føje indholdet af en GEDCOM-fil til din BK database ved at vælge Filer på hovedskærmen, og derefter GEDCOM, Import. Hvis du har fået en GEDCOM-fil fra andre, bør du ikke uden videre importere den til din egen database. Du bør først undersøge, hvad der er i den, ved at importere den til et nyt, tomt databibliotek, og så bruge BK til at se på indholdet. Import til et tomt bibliotek har den fordel, at det går 5 gange så hurtigt som til et bibliotek, der allerede har nogle data. 

Hvis du uden videre importerer til din egen database, finder du måske ud af, at der er flere dobbelte eller uønskede personer. Det medfører, at du enten må foretage en hel del sletning af uønskede personer, eller du må gå tilbage til din nyeste sikkerhedskopi. Efter at du har set på den fremmede GEDCOM-fils indhold med BK i det midlertidige databibliotek, kan du afgøre, om det skal sammenlægges med din egen database, eller om du først vil fjerne nogle personer ved at bruge Opdel Databasen

Hvis datoformatet i den fremmede GEDCOM-fil er forskelligt fra dit eget kan du rette i det midlertidige databibliotek med BK funktionen konverter datoformat.

Du bør altid tage en ny sikkerhedskopi af dine databaser, før du importerer en GEDCOM-fil! For ellers kan det kan gå galt.

BK 's GEDCOM import overfører ALLE personer i en GEDCOM-fil. Der bliver ikke undersøgt om der derved opstår dobbelte personer. 

For at kunne overføre data fra et andet slægtsforskningsprogram end Brother's Keeper til din database. Skal du anvende en GEDCOM-fil fra dette slægtsforskningsprogram. Hvorledes dette foretages bør fremgår i dette programs brugermanual.

Næste skridt er at importere den fremmede GEDCOM-fil til BK, som beskrevet ovenfor, idet du vælger Filer, og derefter GEDCOM og Import på hovedskærmen. Hvis der allerede er data i det bibliotek, du importerer til, vil der blive vist hvor mange personer, det drejer sig om.

Der bliver så spurgt om navnet på den GEDCOM-fil, der skal importeres. Angiv her komplet drev, sti og filnavn.  

BK's import af GEDCOM-filer forudsætter, at der efter hver linje er et tegn for ny linje. Nogle GEDCOM filer har kun linjeskift, og hvis det er tilfældet, kommer der en advarsel. Du må så tage filen ind i et ASCII tekstprogram, der kan tilføje tegn for ny linje.

I en GEDCOM-fil har hver linje TAGS på 3 eller 4 bogstaver, der betegner arten af indholdet i linjen. TAGS i forbindelse med begivenheder som fødsel, død og vielse er standard og vil altid blive placeret korrekt i BK's datafiler. Der er standard for mange andre TAGS, men du finder ikke nødvendigvis alle i en GEDCOM fil. BK viser først hvilke TAGS, der findes i GEDCOM-filen. Dem kan du så notere og afgøre i hvilke BK datafelter indholdet af linjer med disse TAGS skal lægges. 

Derefter vises skærmen Importer GEDCOM opsætninger med et antal valgmuligheder. TAGS kan vælges for begivenheder ud over de faste som Født, Viet og Død. Der kan fastlægges hvordan alternative navne, kilder, adresser, og f.eks. oplysninger om skilsmisser skal behandles.

Du kan specificere hvor tekster i GEDCOM-filen skal placeres. Hvis der her bliver angivet et nyt bibliotek, vil programmet danne et sådant.

Hvis Stilling-feltet er benyttet i GEDCOM-filen, kan du specificere hvor i BK, denne oplysning skal lægges.

Endelig kan du vælge at oversætte måneders navne og kvalifikationerne BEF, ABT, og AFT til det sprog, du arbejder med.

De informationslinjer i GEDCOM-filen, som af en eller en anden grund ikke bliver overført til din databasen, vil blive kopieret til en fil med navnet GED.LST. Den fil kan du så se på og afgøre, hvad der skal ske med indholdet. 

Når importen er færdig kan du bruge BK's undersøg datakvalitet til at se om alle forbindelser mellem personer er i orden, og børn er i den rigtige rækkefølge. Når det er sket kan du arbejde videre med den nye fil i BK. 


BK's GEDCOM import kan ikke behandle GEDCOM data, der er opdelt på flere filer. Hvis du har modtaget opdelte filer fra andre må de først lægges sammen til een. De opdelte filer kan være kaldt HANSEN.GED, HANSEN.G00, HANSEN.G01, osv. Hvis de er på forskellige disketter må du kopiere dem til harddisken og der udføre kommandoen: 

COPY HANSEN.GED + HANSEN.G00 + HANSEN.G01 NY-GED-FIL.GED

Herved bliver de forskellige filer lagt sammen til en stor fil, NY-GED-FIL.GED, som BK kan importere.


© Den danske hjælpefil til BK ver. 7