Contents - Index


Undersøg datakvalitetDu kan kontrollere om alle forbindelser mellem personer i datafilen er i orden ved at vælge Filer på hovedskærmen, og derefter Undersøg Datakvalitet

Denne funktion bør kun bruges når du har en ny sikkerhedskopi.

Normalt har optegnelserne om en person forbindelser til forældre, ægtefælle, kilder, og steder. Optegnelser om et ægteskab har forbindelse til mand, hustru, børn, kilde og sted. 
Hvis der er kommet uorden i disse forbindelser, kan denne funktion rette eller slette de ugyldige forbindelser. Sådanne fejl skulle kun kunne opstå hvis der er fejl på harddisken, eller hvis der sker strømsvigt medens data bliver skrevet til harddisken.

Funktionen gennemsøger først personfilen, derefter ægteskabsfilen. Undervejs bliver eventuelle fejl meldt, og numrene på de involverede personer og ægteskaber bliver vist. Der bliver spurgt om fejlen skal rettes. Hvis det drejer sig om børn i forkert rækkefølge kan du uden videre sige Ja. Hvis det drejer sig om fejl i forbindelser mellem personer gør du bedst i at notere de angivne numre for at kunne rette eller reetablere i Rediger.

Hvis der kommer mange fejlmeldinger kan du få dem skrevet til en fil QUALITY.BK ved at taste F5 før Start.

Hvis der kommer fejlmeldinger STAT=4 for en eller nogle få personer kan fejlen rettes med denne funktion. Ved mange STAT=4 meldinger eller andre STAT meldinger må Undersøg Datakvalitet ikke bruges. Det kan blive nødvendigt at bruge programmet BTRHELP. Se Fejlmeldinger.


© Den danske hjælpefil til BK ver. 7