Contents - Index


Eksport til en GEDCOM-fil


GEDCOM generelt
GEDCOM er et specielt filformat, der er en slags fællesnævner for mange programmer. De forskellige programmer har hvert deres eget filformat. Men de fleste programmer kan konvertere de indtastede data til en GEDCOM-fil, som så kan indlæses af et andet program og konverteres til dette programs filformat. GEDCOM - filer er ren ASCII tekst.
Det kan ikke anbefales at åbne en GEDCOM-fil med f.eks. Word, GEDCOM-filen kan blive ødelagt af diverse Word koder.

OPS
Det kan ikke anbefales, at GEDCOM anvendes som en sikkerhedskopi

Se også Importere GEDCOM
Se også GEDCOM koder


En GEDCOM-fil baseret på en databases indhold kan dannes ved først at gå ind i databasen, og derefter på hovedskærmen vælge Filer, GEDCOM og Eksport. 

For at få en eksport af ens data i form af en GEDCOM-fil, er det meget vigtigt, at databasens indhold af datoer er korrekte og ens indtastet, men ikke mindst at alle datoangivelserne i et datofelt er indtastet således, som programmet er opsat i opsætningsmenuen. Se Opsætning af dato.

Start med at vælge hvor GEDCOM filen skal gemmes, herefter vælg om det skal være en del af databasen eller alle personer.
Vælge herefter hvilke oplysninger der skal medtages.Inden GEDCOM-filen oprettes skal der tages stilling til hvilke oplysninger, der skal medtages og i hvilken form.
Der kan medtages en række yderlige informationer sammen med datoerne for begivenhederne. Bemærk at det kun er navnet på linkede billeder der medtages og ikke selve billederne.


 
Det kan anbefales, at sætte et flueben for Konverter datoer til engelsk. Hvilket betyder at månedsnavne som maj og oktober bliver konverteret til den engelske stavemetode. Ved import bliver datoerne konverteret tilbage til den aktuelle sprogversion i modtagerens slægtsforskningsprogram.
 
Af tegnsæt er der mulighed for at anvende:
ASCII 
ANSI 
ANSEL (anbefales til GEDCOM)
UTF-8
Hvis GEDCOM-filen bliver meget stor, er det bedst at danne den på harddisken, og derefter arkivere den med WinZip eller lignende, før den sendes via internettet.

OBS
Nogle mailservere undersøger vedhæftede filer for porno. Da en GEDCOM fil indeholder ordet SEX for personens køn kan det give problemer. Da en GEDCOM fil indeholder mange personer, vil ordet SEX også optræde mange gange, hvorfor mailserveren vil frasortere denne mail.
Samme problem kan opstå hvis forældrekontrol er slået til i Windows Vista og Windows 7 og der hentes mail online vedhæftet en GEDCOM fil.

Nogle programmer kan kun modtage datoer i et bestemt format. Hvis det af den grund bliver nødvendigt at ændre datoformatet, skal det ske før GEDCOM-filen bliver dannet. Konverteringen kan foretages med BK's funktion Konverter Datoformatet. Konverteringen tager forholdsvis lang tid, og derfor er det er værd at undersøge, om det foreliggende format kan bruges af det andet programs rutine, eventuelt ved at prøve en GEDCOM-fil uden konvertering. 

GEDCOM Eksport funktionen spørger om bibliotek og navn på den GEDCOM-fil, der skal dannes. Filtypen GED tilføjes automatisk. 

Endelig vælges Kopier de udvalgte personer.
Efter dette kan du på næste skærm angive navn og adresse, hvis du vil have det med i GEDCOM-filen. 

Hvis GEDCOM-filen bliver meget stor, er det bedst, at danne den på harddisken, og derefter arkivere den med WinZIP eller lignende, før den kopieres til/på en diskette.


© Den danske hjælpefil til BK ver. 7