Contents - Index


Andre genvejskombinationerPå menu linjer i mange af vinduerne kan der anvendes forskellige funktioner der letter arbejdet med indtastningerne. Disse funktioner kan være kombinationer af funktionstasterne (F1, F2, F3 osv.) og Ctrl- og Alt-tasten plus et bogstav eller tal. Kombinationerne kan være forskellige, alt efter hvilket vindue der er aktivt.

Herunder er en liste på kombination af taster samt deres funktion. Fastlagte kombinationer fra Windows er videreført i Brother's Keeper.

Generelt
F1 Hjælp startes og emnet tilpasse det aktuelle vindue.

Hovedmenuen
Ctrl+O Åbn en database
Ctrl+F4 Luk aktuelt vindue
Alt+F4 Luk Brothers Keeper
F5 Knap gøres synlig til højre nederst for at ændre sprogversion

I Redigeringsvinduet:

  ' Kopierer stednavnet fra feltet ovenover
  " Kopierer  stednavnet fra feltet ovenover 
  =  Kopierer  stednavnet fra feltet ovenover
Alt+(bogstav) Se bogstavet, det er understreget i menuerne
Alt+F2 Viser karakter sæt med alternative tegn
Ctrl+- Kopier efternavnet fra far til barn
Ctrl+A Vis Biologiske, sted-, adoptiv-, forældre
Ctrl+C Kopier markeret tekst
Ctrl+Enter Kopier efternavn fra far til barn
Ctrl+F Gå til far
Ctrl+F1 Find første person
Ctrl+F10   <Ctrl>+<skift>+bogstav (opret egne genvejstaster)
Ctrl+F12 Find Sidste person
Ctrl+F2 Beregn fødselsdatoen ud fra alder og dødsdato
Ctrl+F5 Tilføj en ny person
Ctrl+F6 Luk Redigeringsvinduet
Ctrl+F7 Kopier adressen til udklipsholderen (fanebladet Adresse valgt)
Ctrl+F8 Kopier adresser/telefonnummer til udklipsholderen (fanebladet Adresse valgt)første
Ctrl+F9 Gå til første barn
Ctrl+Ins Indsæt tekst (alternativ til Ctrl+V)
Ctrl+M Gå til mor
Ctrl+N Find næste person (BK kodenummer)
Ctrl+O Gå til ældre søskende
Ctrl+P Find foregående person (BK kodenummer)
Ctrl+S Gå til ægtefællen 
Ctrl+V Indsæt tekst
Ctrl+W Søg efter ord
Ctrl+X Klip markeret tekst
Ctrl+Y Gå til Yngre søskende
Ctrl+Z Fortryd sidste ændring
Enter Gå til næste felt
F1 Hjælp, tilpasser sig det aktuelle vindue
F2 Beregn fødselsdatoen ud fra alder og dødsdato
F3 Find person
F4 Tilføj ægtefælle/partner (i navnefeltet)
F5 Tilføj et barn
F6 Søg efter kilde 
F7 Vis familien/person
F8 Søg efter stedsangivelse, skriv de første bogstaver
F10 Gem og luk (hvis valgt under Opsætning)
F11 Tilføj søster/bror
F12 Gem og luk (standard)
Skift+F6 Tilføj forældre
Skift+Tab Gå til foregående felt
Tab Gå til næste felt

Diverse andre funktionstaster
Ctrl+S Zoom ind (i grafiske fremstillinger)
Ctrl+B Zoom ud (i grafiske fremstillinger) 
Ctrl+P Udskriv

Familiegruppeskema/personskemaet
Tekst som kan skrives i flere felter:
BLANK Udskriver et tomt familieskema med tomme felter
(skrives i stedet for et navn eller BK kodenummer i søgefeltet)


© Den danske hjælpefil til BK ver. 7