Contents - Index


Fødsels- og bryllupsdage


Når du vælger Lister på hovedskærmen, og derefter Fødsels- og Bryllupsdage kan du få dannet en liste med fødselsdag og/eller bryllupsdag for alle personer i din database, eller for udvalgte personer. Hvis udskriften ikke er korrekt må du undersøge om datoformatet i din opsætning af BK svarer til det datoformat, der er anvendt i databasen. Se Datoformat.

På fanebladet Udskriftstype kan du vælge hvilke personer, der skal medtages: Alle aner eller efterkommere af valgt proband. Du kan her også vælge hvilke datoer, der skal med.

Listen udskrives til printer ved at vælge Udskriv. "Udskrift til skærm" sker ved at vælge Vis. Efter Vis kan du vælge Filer og Print. 

Ved at vælge Filer og Kalender kan du få udskrevet en kalender for et valgt år og måned, eller for alle 12 måneder i det valgte år.

Hvis du har programmet Calendar Creator fra Softkey® kan du danne en fil, der kan importeres til dette program ved at vælge Filer og derefter opret en fil til datooversigt (kalender). 


© Den danske hjælpefil til BK ver. 7