Contents - Index


IndrykningstavleDu kommer til denne udskrifttype ved at vælge Efterkommere på hovedskærmen, og derefter Indrykningstavle. Du kan også i Rediger vælge Udskrifter, Efterkommere. Udskriften er i bogform, og den omfatter alle probandens efterkommere. Du kan vælge at få et alfabetisk register til sidst. 

Du skal først vælge en proband, og når det er foretaget, får du vist en skærm med fire faneblade, hvor du kan vælge forskellige detaljer om, hvad udskriften skal indeholde. Du kan vælge antallet af generationer, der dog højst kan være 40.

Klik Udskrifter i bogform for at få generelle oplysninger om de fire faneblade.

Intern tekst og eksterne tekstfiler, kan medtages i udskriften. Se nærmere herom i Noter og Biografier.

Hvis du ønsker, at redigere udskriften før den går til printeren kan du gemme som en Rich Text Format (RTF) og arbejde videre med den i et tekstprogram eller DTP program. En RTF fil dannes ved at specificere tekstbehandleren på fanebladet RTF Opsætning. Du kan så vælge Filer - Opret en RTF fil. I samme menu kan du vælge at udskrive et navneregister alene, uden at udskrive hovedteksten.

Udskrift til en RTF fil er forbeholdt registrerede brugere.

For Indrykningstavlen kan der anvendes flere forskellige nummersystemer.
Af de muligheder der er, er den øverst den ofte anvendte.
Herunder ses de "koder" der anvendes for de 40 generationer.
"Kode" som sættes foran de enkelte personer, f.eks. 6. generation (A), (B), (C), (D), (E) osv. eller for 13. generation {1}, {2}, {3}, {4}, {5} osv.

Kode Generation
Proband - 1. generation
I.  2. generation
A.  3. generation
1.  4. generation
a.  5. generation
(A)  6. generation
(1)  7. generation
(a)  8. generation
[A]  9. generation
[1] 10. generation
[a] 11. generation
{A} 12. generation
{3} 13. generation
{a} 14. generation
<A> 15. generation
<1> 16. generation
<a> 17. generation
~A~ 18. generation
~1~ 19. generation
~a~ 20. generation
-A- 21. generation
-1- 22. generation
-a- 23. generation
:A: 24. generation
:1: 25. generation
:a: 26. generation
/A/ 27. generation
/1/ 28. generation
/a/ 29. generation
_A_ 30. generation
_1_ 31. generation
_a_ 32. generation
'A' 33. generation
'1' 34. generation
'a' 35. generation
.A. 36. generation
.1. 37. generation
.a. 38. generation
=A= 39. generation
=1= 40. generation

Andre nummersystemer kan vælges på fanebladet Biografi/Navne.


© Den danske hjælpefil til BK ver. 7