Contents - Index


Efterkommere i slægtskabFor at få denne udskrift vælger du først Efterkommere på hovedskærmen og derefter Efterkommere i slægtskab. Den kan også vælges fra Rediger, Udskrifter.

Der kommer en opsætningsskærm, hvor du kan vælge proband. Udskriften vil omfatte probandens efterkommere. Hver ny generation vil blive rykket ind i forhold til den foregående. På opsætningsskærmen er der tre faneblade. Det første er Sideopsætning hvor du kan vælge antal generationer, marginer og sidetal. I forbindelse med lange udskrifter kan du vælge kun at udskrive ulige eller lige sidenumre, og hvilken side der skal begyndes med. Se nærmere herom i udskriftsmuligheder.

Udskriften medtager datoer for fødsel, vielse og død. På fanebladet Felter der skal med aktiveres, kan yderligere oplysninger medtages. 

Stednavne kan medtages, men gør du det skal der vælges skrifttype af størrelse 10 eller mindre.

Du kan vælge at udelade data om nulevende personer yngre end et valgt antal år. Med dette valg vil der kun blive angivet personens navn og (detaljer udeladt).

På det tredje faneblad, Biografier, kan du vælge om tekst skal medtages eller ej. Du kan vælge at indskyde en tom linje før teksten. Tekst for ægtefæller kan også medtages, eventuelt indledt med ægtefællens navn.

Hvis andre oplysninger end ovennævnte også skal med må du gå til udskrifter som Efterkommere i Bogform eller Indrykningstavle.

Hvis du ønsker at vide hvordan alle disse efterkommere er i familie med en given person kan du hente denne person ind i feltet og deres slægtskab til. Personen skal være probanden eller en af hans efterkommere. Slægtskab bliver vist i parentes under navnet, dog kun i den udstrækning der findes gængse danske betegnelser.

Alternativt kan du på opsætningsskærmen vælge at få udskrevet den direkte linje mellem de to valgte personer. Det forudsætter dog at person 2 er direkte efterkommer af person 1. En lignende udskrift kan fås ved at bruge Beregn Slægtskab.

Udskriften kan ses på skærmen, sendes til printer eller gemmes som fil på disken.

Udskift til diskfil sker ved først at vælge Filer i menuen, og derefter Dan en tekst fil (TXT). Under Filer kan du ved at klikke Udskrive et Register alene, dermed få udskrevet et navnregister alene, uden at udskrive hovedteksten. Her vil det være et register ud fra den sidste udskrift.


© Den danske hjælpefil til BK ver. 7