Contents - Index


UdskrivningsmulighederVed opsætning for udskrifter, der kan løbe op i flere sider, vil der på fanebladet Sideopsætning være en ramme med overskriften Skriv følgende sider. I rammen er der valgmulighederne Alle, Ulige, Lige og Begynd med. Hvis du vælger Alle bliver alle udskriftens sider sendt til printeren. Hvis du vælger Ulige bliver kun sider med ulige numre udskrevet. Det kan du benytte dig af, hvis du vil have en bog med tekst på begge sider af arkene. Du vælger først Ulige for at skrive de ulige sidenumre. Så vender du stakken af papir, lægger den ind i printeren igen, vælger Lige og skriver sider med lige numre på den anden side af papiret. Det kan måske være ønskeligt/formålstjenligt, at ændre marginer før de lige sider udskrives.

Valgmuligheden Begynd med kan bruges hvis printeren er kørt fast et stykke henne i en lang udskrift. Hvis du for eksempel kører fast på side 87 i en udskrift på i alt 100 sider kan du starte udskriften på ny og vælge Begynd med side 87. Bemærk: Valget af Første side nr.: til venstre på skærmen skal forblive uændret i denne situation. Første side nr.: skal kun bruges hvis den første side i udskriften ikke skal have nr. 1. Hvis du for eksempel vil sætte to forskellige udskrifter ind i samme bog, og den første udskrift ender med side 50, kan du vælge at lade den anden udskrift begynde med side 51.

Valgmulighederne Ulige, Lige virker ikke i forbindelse med udskrift til skærm.
Se også Udskrift omhandlende efterkommere

Hvis du i sideopsætningen har valgt Dan alfabetisk register kan registeret udskrives efter at selve udskriften er færdig. Registeret afhænger ikke af om du har valgt Ulige, Lige eller Begynd med. Du behøver kun at udskrive registeret en gang, idet det vil være det samme i alle tilfælde. Hvis registeret skal udskrives med en anden skrifttype eller andre marginer kan du på Bogform skærmen vælge Filer, og Udskriv register. Det nyeste register vil da blive udskrevet med de valgte skrifttyper og marginer.

Bemærk: Du kan kun udskrive ulige eller lige sider som registreret bruger.


© Den danske hjælpefil til BK ver. 7