Contents - Index - Previous - Next


Dosmerseddel søgning/rapportDenne søge- eller rapportfunktion findes under Lister. Der er tre faneblade, hvor Sideopsætningen siger sig selv. Fanebladet Ord søgning - Dosmerseddel er der en lang række af indstillingsmuligheder. For de enkelte felter sætter krav, som skal være opfyldt, for at der søges i Dosmersedlen. 
Her kan der søges på alle Dosmerseddeler og der kan oprettes rapporter som efterfølgende kan medtages i Familiegruppeskemaet.For at udskrive alle Dosmersedlerne, lad alle felter være åbne og vælg hele databasen. For at udskrive en bestemt Dosmerseddel, vælg hvilken fra søgningen og/eller for hvilken person(er).

Hvis rapporten gemmes under navnet GROUP kan den denne medtages i Familiegruppeskemaet og Personskemaet.


© Den danske hjælpefil til BK ver. 7