Contents - Index


Vælg kildeNår du vælger Lister på hovedskærmen, og derefter Kilder bliver første linje af alle kildeangivelser vist i alfabetisk orden. Når du klikker på en af disse linjer bliver den tilsvarende fulde tekst vist. 

Ved at klikke Filer, Print kan denne liste udskrives til printer.
For at ændre på skrivemåden for kilderne eller benytte små eller store bogstaver i kilderne, se ændre kilder.

Når du gemmer en kilde, vil den huskes til næste gang du ønsker at benytte samme kilde. 


© Den danske hjælpefil til BK ver. 7