Contents - Index


Ændre kilderFor at ændre kilde i hele databasen; Vælg Fil fra menulinjen i hovedmenuen og derefter Kilder, Ændre kilder for hele databasen. Til samme redigeringsmenu kan du også komme ved at vælge lister fra menulinjen i hovedmenuen, og derefter kilder. Du vil da komme frem til hovedlisten for kilder og her kan de ændres, hvorefter ændringen vil gælde for hele databasen.

Redigering af en kilde, vælg rediger denne kilden. (Vær klar over at de ændringer du foretager her, har betydning for hele databasen).

Når du har foretaget de ønskede ændringer og forlader skærmbiledet, bliver resultatet gemt.

Ønsker du kun at ændre kildeoplysningerne til en person/hændelse, så gå til Redigeringsbilledet og vælg kilden ud fra begivenhed til en person. Når du her forlader skærmbilledet, bliver du spurgt, om ændringen du har foretaget kun skal gælde for denne person, eller totalt for databasen med denne kilde. 

Hvis du foretager en ændring i den nedre halvdelen af kildefeltet, vil denne ændringen kun gælde for brugen af aktuel kilde i dette tilfælde og knyttet til denne person og begivenhed.

Se også oprettelse af nye kilder.


© Den danske hjælpefil til BK ver. 7