© www.brotherskeeper.dk

Retur Næste dag Dagen før oxholm@bk6.dk
Et af vores små besøg rundt i Grand Rapide
i dag var på denne kirkegård.
Et lille afsnit af kirkegården, det normale rundt på kirkegårdene her
er at der ingen stier eller hække som afgrænser de enkelte gravsteder.
På hvert gravsted er der placeret en metalplade mellem græset.
Kun et enkelt gravsted fandt vi med et dansk klingende navn.
Rigtig mange var der henvisning til deltagelse i 2. verdenskrig.
Der var igen tvivl om at deltagelsen har haft stor betydning.
Indvandringen til Grand Rapide området skete med
hovedvægten fra Holland, Belgien og Tyskland.

En ekstra dimension af "kirkegårds gys" fandt vi også.             

Til højre ses årsagen til de manglende
rigtige blomster på såvel
kirkegårde som i private haver - en
fætter til grævlingen - den æder
ganske enkelt alt - så plastik blomster
er løsningen på kirkegårdene.
 
Større, størst eller at for stor
Her et par eksempler på at alt er større i USA.
 
Lastbiler med rigtig mange hjul - her elleve aksler, lastbiler ses ofte bestå af en trække med en sættevogn og efter denne en alm. påhængsvogn.
 
 
Maden på restauranterne serveres også i store mængder
her ses en bøf der vil noget - knap 600 gram.
Pris 8 $.

 

Selv kaffen serveres også i store mængder
½ liter - gratis at få fyldt op.

 

Et af de første indtryk vi har fået,
har været den helt utrolige renlighed
der er over alt. Langs vejene, i parker, i grøftekanter - ganske enkelt over alt.
Man finder bare ikke smidt papir eller
anden affald. For der går ikke en hel hær
rundt og rydder op - man tager sit affald
med - er man et skovsvin så koster det.
Her var noget at lærer.
 
Aftensmaden indtages som om det er
første gang vi får noget at spise.

Retur Næste dag Dagen før oxholm@bk6.dk