© www.brotherskeeper.dk

Retur Næste dag Dagen før oxholm@bk6.dk
Dagen blev afsat til et besøg i baptistkirken i Rockford, Michigan.
  En meget stor oplevelse, hvor der var masser af sange ledsaget af musik spillet på klaver, guitar, trommer og blæseinstrumenter. Det er med et vist format når amerikanerne folder sig i kirken. Og denne kirke høre bestemt til en af de store. Menigheden er meget stor og til et arrangement som vi var med til var der ca. 700 der deltog. Og så var det anden gang denne dag.
Et forsøg på at vise hvor stor kirken er ved t sammensætte tre billeder. Det nye kirkerum ses længst til venstre (den grå bygning).

 
Vores besøg i kirken, startede med at vi mødte John Steed og hans to døtre. John skulle passe elektronikken, således at alle kunne høre og se hvad præsten sagde. Så under kyndig guidning af den ene datter, blev vi ført gemmen gudstjenesten og nadveren.
Præsten talte over emnet "Hvem er du?"
Søn
Hjælper
Tjener
Og kom her frem til at man er den man selv tror man er. Vores billede af os selv er et resultat af den selvsikkerhed, selvtillid og selvbevidsthed vi har og som er skabt af de omgivelser vi er i.
Men vi er selv med til at ændre dette.
Og det er vigtigt, at vi tør fortælle med fokus på hvor meget du er værd, værd for dine omgivelser, fortælle det som en "bror" til sin "bror". Hjælp kan ikke sælges, men ydes som en tjeneste og en gave til din "bror" og du skal accepter det din "bror" kan yde ud fra hvad han gør.
 
En oplevelse som vi begge var meget glade for at have oplevet.
Et eksempel på en del af det amerikanske samfund, hvor kirken er en vigtig del af hverdagen. Vi har i de andre dage oplevet dagligdagen på vejene, men om søndagen er trafikken til og fra kirkerne tæt, men rolig. Trafikken er næsten lige så tæt som i myldretiden om morgen og om eftermiddagen.
 
Efter vores besøg i baptistkirken i Rockford, Michigan, valgte vi at køre ud at spise, kl. 12, som det var meget passende - men det er også helt normalt at alle tager på restaurant efter kirken. Der var kø for at komme ind og en endnu længere kø for at få et bord. En oplevelse som vi helt klat vil tænke tilbage på når vi kommer hjem.
O
Opførelsen af et nyt kirkerum begyndte 2003 den 9. september. Og kommer til at betyde at der kan kommer lagt flere til gudstjeneste på samme tid.
I den nye kirke vil der være plads til ca. 1600.
Ovenstående 4 billeder er venligst lånt af:
Blythefield Hills Baptist Church
6727 Kuttshill Dr.
Rockford, MI 49341
Link til: Baptistkirken i Rockford.
Kort og kørevejledning til baptistkirken i Rockford.

Retur Næste dag Dagen før oxholm@bk6.dk