© www.brotherskeeper.dk

 
Fanebladet Biografi
Skjulte note- og biografitekster
 


Følgende beskrivelse gælder for både biografier og for noter knyttet til de enkelte begivenheder.
Som udgangspunkt ser fanebladet således ud.

 

 

Over det gule tekstfelt er der en knap, som giver adgang til tekstfeltet, tekstfeltet ændre farve fra gul til hvid og indtastningen af ens tekst kan begynde. Ved at dobbeltklikke på det hvide tekstfelt bliver arealet større. Ved at dobbeltklikke igen ændres arealet til normalstørrelsen igen.

Når biografiteksten er skrevet kan teksten gemmes enten som en intern tekst eller til en fil. Ved intern tekst forstås at teksten er en del af databasen og vil altid være med i sikkerhedskopier modsat en fil. Vælges at biografiteksten gemmes som en ekstern fil vil der efterfølgende komme en knap frem som giver mulighed for at teksten kan redigeres med det valgte tekstbehandlingsprogram, her vist som Word.

For eksterne biografitekster skal der skrives hele stien til hvor den eksterne fil er placeret på computeren f.eks. E:\Dyngby\Text\biografi_0001.TXT. Som det kan ses her er filen placeret på drev E i biblioteket Dyngby og her i et underbibliotek Text. Biografi filen har fået navnet BIOGRAFI_0001.TXT
Fordi det er en biografi og at den omhandler personen i databasen der har BK. Nummer 1. Havde det været en tekst omhandlende en ejendom ejet af denne person kunne filen f.eks. hedde EJENDOM_0001.TXT
En biografitekst kan knyttes til parret ved at ændre Individuel til Familie under Familiegruppe.
Der kan oprettes mange biografitekster for den enkelte person, dette gøres ved at trykke på knappen Tilføj fil. Ønskes en biografitekst slettet trykkes på Slet fil. Kommer de enkelte biografitekster ikke i en ønsket rækkefølge kan der rokeres ved hjælp af knapperne Flyt op og Flyt ned.

Nederst til højre findes en knap hvor der står indstillinger på, ved at trykke på denne fremkommer dette skærmbillede. Her kan vælges hvilken baggrundsfarve som teksten skal have når den ikke redigeres. Baggrundsfarven bliver ikke printet med ud.

Vælges knappen Skærm skrifttyper, kan her vælges hvorledes teksten skal vises i både skriftfont og størrelse. Dette valg bliver ikke anvendt i forbindelse med udskrifter. Men kan dog være en fordel at sætte skriftstørrelsen lidt større, hvormed tekst kan være lettere at læse på skærmen.

Herunder ses hvorledes teksten ser ud med valgt skriftstørrelsen sat til 24.Skjulte note- og biografitekster
Under slægtsforskningsarbejdet kommer der ofte oplysninger frem som enten ikke må offentliggøres eller som skal bearbejdes yderlig inden det er klar til at blive offentliggjort.
Her er der mulighed for at angive om teksten må udskrives eller ikke. Dette gøres ved at trykke på feltet under der hvor der står Udskriv hvor. Her vælges hvilken begrænsning teksten skal have, standard er at teksten udskrives i alle udskrifter (blank).

Anvendelse af #
For eksterne biografitekster er der yderlig en mulighed for at angive om dele at teksten skal medtages i udskrifterne. Ved at sætte # foran linjen eller et afsnit af teksten. anvendelse af # tegnet i interne biografitekster har ikke samme funktion, her skal anvendes indstillingerne under Udskriv hvor. Denne indstilling gælder for hele den tekst indstillingen omhandler.
Her under kan ses at der i den eksterne biografi fil er indsat et # foran en linje og et afsnit.


I Familiegruppeskemaet kommer det til at se således ud:

I udskriften Efterkommere i bogform kommer udskriften til at se således ud:
 

GEDCOM
Oprettes der en GEDCOM fil, vil alle tekster der enten er angivet med # foran en linje eller et afsnit eller sat til at de ikke skal udskrives, bliver disse ikke medtaget i GEDCOM filen.

Se evt. om anvendelse af TAB funktion i Biografi- og note tekster Tryk her