© www.brotherskeeper.dk

 
TIP til Biografi fanebladet og begivenhedsfodnoter
 
På Biografi fanebladets og for begivenhedsfodnoternes tekstfelt kan der ikke anvendes andet end ren tekst direkte - altså f.eks. ikke anvendelse af TAB funktion. Desværre.

Men ved at oprette en ekstern tekst fil og åbne denne med Windows Noteblok - anvend IKKE WordPad, MS Word eller WordPerfect, som kan der indsættes TAB, som ønsket i ens tekst, f.eks. i forbindelse med lister som ønskes skrevet i kolonner, denne tekst formatering, som er anvendt i den eksterne tekst fil, ændres ikke Brother's Keeper.
Dog kan skriftformer ikke medtages f.eks. kursiv og fed skrift.
 
Eksempler på anvendt tabulator i en ekstern tekst fil, herunder
vist skærmbillede fra rapporten Aner i bogform og Efterkommere i bogform.
 
Nederst sidst vises indholdet af den eksterne tekst fil, som den ser ud i Noteblok.

 

Aner i bogform

 

Efterkommere i bogform

 

 

Se evt. også om skjulte note- og biografitekster Tryk her