© www.brotherskeeper.dk

 
Shareware
Programmet BROTHERS KEEPER er Shareware og er beskyttet af Copyright. Det er IKKE public domain eller free software. Shareware begrebet går ud på at distribuere kopier af programmer, således at brugere har mulighed for at afprøve dem i deres helhed, og derved afgøre om programmerne er egnede. Du får lejlighed til at afprøve Brother's Keeper, så du kan afgøre, om du kan have gavn af det. Hvis du finder, at du vil bruge det fremover, skal du registrere hos ophavsmanden, John Steed, og betale ham en afgift.
Der sker ofte forbedringer og udbygning af programmet, så det betaler sig at følge med i udviklingen. Det kan ske ved at besøge John Steeds hjemmeside eller på den danske hjemmeside Tryk her. Her kan du altid se en bulletin om de seneste ændringer eller hentes den nyeste version.
 
Hvis du giver programmet videre til andre, giv dem da kun filen BKSETUP7.EXE. Du må ikke videregive dine adgangskoder eller din BKOPTION.DT7 fil. Sidstnævnte indeholder navne på dine databiblioteker og din opsætning, som andre kan finde det vanskeligt at arbejde med. En ny BKOPTION.DT7 bliver dannet første gang du bruger programmet.