Contents - Index


Anetræ i kasser


Vælg fra hovedmenuen Aner - Anetræ i kasser, eller fra redigeringsmenuen Udskrifter - Aner - Anetræ i kasser.

Denne rapport har stor lighed med Anetræ, men der er flere oplysninger med for de enkelte aner. Rapporten bliver komprimeret, hvis der ikke findes kendte aner, hvorved papiret bliver bedre udnyttet.

Udskriften kan medtage op til 85 generationer. 
Vælg:
Antal generationer
Hvor meget navnet må få af plads
Hvilken type af numre der skal indsættes eller ikke
Angiv hvilken margen der skal være
Der kan vælges om der skal medtages udskrivningsdato, navnene med fed skrift, anesammenfald og om oplysning fra Referencefeltet skal medtages.
Der kan væges om der skal anvendes forkortelser for født, gift, død og begravet eller om der skal anvendes symboler.

Du kan se udskriften ved at trykke på Start.
Udskrivning vælges under Filer i menuen.


© Den danske hjælpefil til BK ver. 7