Contents - Index


Åbn og opret database



Du kan åbne en BK database eller danne en ny BK database ved at vælge Filer, i hovedmenuen, og derefter Åbn en Database. Der kommer så en skærm, der viser det aktuelle Selvvalgte udskrifter



Hvis du har flere Descendant som underbiblioteker til programbiblioteket, kan du få en liste ved at klikke op til programbiblioteket. Her kan du så vælge et andet eksisterende databibliotek ved at klikke det, efterfulgt af OK.

Du kan danne et nyt bibliotek ved i feltet nederst på skærmen at skrive drev, sti og navn på det ønskede bibliotek og så klikke opret. Biblioteksnavnet må ikke indeholde bogstaverne ÆØÅ.

Hvis du vil have dine personer opdelt på flere forskellige databaser, skal hver database have et separat bibliotek. Disse biblioteker bør normalt oprettes som underbiblioteker til programbiblioteket.
Se også Find BK7 databaser



© Den danske hjælpefil til BK ver. 7