Contents - Index


Søg efter person

    

Hvis du bruger søgning efter ord{linkID=44} og klikker knappen Dan liste vil en liste med alle de personer, der opfylder betingelserne blive vist på skærmen. Du kan klikke på en person for at se flere detaljer. Hvis du derefter klikker Rediger eller dobbeltklikker personen kommer skærmen Rediger med den valgte person som hovedperson.

Når du er færdig med at redigere kan du gå tilbage til listen ved at klikke knappen Luk i Rediger. Hvis du ikke vil tilbage til listen vælger du Filer, Luk alt.


© Den danske hjælpefil til BK ver. 7