Contents - Index


SharewareBrother's Keeper© er Shareware og er beskyttet af Copyright. Det er IKKE public domain eller Free software. Shareware begrebet går ud på at distribuere kopier af programmer, således at brugere har mulighed for at afprøve dem i deres helhed, og derved afgøre om programmerne er egnede. Du får lejlighed til at afprøve BK, så du kan afgøre, om du kan have gavn af det. Hvis du finder, at du vil bruge det fremover, skal du registreres hos ophavsmanden, John Steed, og betale ham en afgift. Han får ingen betaling fra brugergrupper eller andre distributører, kun når du registrerer direkte hos ham. Hvis du gerne vil understøtte denne form for distribuering af software bedes du registrere og betale afgiften på 45 US.$. En formular til registrering kan udfyldes og udskrives ved at vælge Hjælp, og derefter Registrer hos John Steed.

Der sker ofte forbedringer og udbygning af programmet, så det betaler sig at følge med i udviklingen. Det kan ske ved at besøge John Steeds Web-side. Her kan du altid se en bulletin om de seneste ændringer eller hente nyeste version.

Hvis du giver programmet videre til andre, da kun filen BKSETUP7.EXE. Du må ikke videregive dine adgangskoder eller din BKOPTION.DT7 fil. Sidstnævnte indeholder navne på dine databiblioteker og din opsætning, som andre kan finde det vanskeligt at arbejde med. En ny BKOPTION.DT7 bliver dannet første gang programmet anvendes. 

John Steed er medlem af Association of Shareware Professionals (ASP). ASP ønsker at sikre, at shareware ordningen virker tilfredsstillende. Hvis der er problemer med shareware, og de ikke kan løses med leverandøren, kan ASP's Ombudsmand træde til. Han kan dog ikke bidrage til løsning af tekniske problemer. Du kan skrive til ASP's Ombudsmand; 545 Grover Road; Muskegon, MI 49442-9427; USA. Du kan også bruge FAX 616-788-2765.
Hvis du har problemer med BK, og du er registreret bruger, er du velkommen til at kontakte John Steed direkte.Kontakt:
Chris Gade Oxholm Sørensen, eller via mail: oxholm@bk6.dk 


Fra www.brotherskeeper.dk kan der hentes nyeste version af BKSETUP6.EXE eller nyeste opdateringsfil.

Bulletiner på dansk om ændringer og tilføjelser kan ses på den officielle danske web-side: www.brotherskeeper.dk


© Den danske hjælpefil til BK ver. 7