Contents - Index - Previous - Next


Opdateringsfil


Nyeste opdateringsfil kan hentes fra denne web-adresse: www.brotherskeeper.dk klik på download i venstre side. Opdateringsfilen hentes direkte fra producentens web-server og indeholder alle tidligere opdateringer, samt nyeste danske sprogfil og hjælpefil.

Sidste nyt om Brother's Keeper kan ses på web-siden
www.brotherskeeper.dk

Anbefaling i forbindelse med opdateringen
Opret et bibliotek på computeren hvori opdateringsfilen gemmes - biblioteket kunne f.eks. hedde: Fra internettet

Når opdateringsfilen er hentet hjem på computeren, skal den installeres fra dette bibliotek - husk at Brothers Keeper skal være lukket i denne forbindelse.
Fordel ved denne fremgangsmåde, er at risikoen for at overskrive vigtige filer er fjernet - da dette bibliotek KUN indeholder filer som er hentet på internettet og dermed kan hentes igen.

Opstår der fejl i forbindelse med opdateringen, se Fejl ved opdatering af Brother's Keeper


© Den dansk hjælpefil til BK ver. 7