Contents - Index


PrinteropsætningNår du i en menu vælger Filer og så Printeropsætning vil der blive åbnet for Windows' Printerindstilling. Her kan du eventuelt vælge mellem flere printere, forudsat at de alle er sat op i Windows. Du kan skifte fra Portræt til Landskab og ændre papirstørrelse. Den detaljerede opsætning af printere må foretages i Windows. Denne version af BK vil gøre den printer du her vælger til "Standard Printer".

Der er problemer med nogle printer drivere, idet der kommer fejl på side 2 af en udskrift. Hvis det sker, kan du gå til Filer, Opsætning, og fanebladet Andet. 
Hvis der er problemer med side 2 af udskriften, klikker du på linjen Afmærk her. Det gør, at der bliver udskrevet en side ad gangen.


© Den dansk hjælpefil til BK ver. 7