Contents - Index


BilledbehandlingBehandling af billeder er et meget stort emne, som her kun vil blive meget kort behandlet. For yderligere oplysninger henvises der derfor til manualer for scanning og det fotobehandlingsprogram, som du anvender. 

Der findes en meget lang række af fotoformater der anvendes i forbindelse med elektronisk behandling og opbevaring af fotos. Brother's Keeper understøtter nogle få af de, der oftest anvendes. 

Fotoformattyperne er: JPG, BMP, GIF, PCX, og TIF.

Kort omtale af ofte anvendte fotoformater:
JPG: Foto af denne type, er komprimeret (anbefalet til Internetbrug i lav opløsning) (der findes et utal af underversioner som ikke alle understøttes af BK, men mange gør).
BMP: Foto af denne type er renset for farver der ikke bliver anvendt.
PCX: Foto af denne type er komprimeret med en speciel teknik, velegnet til udskrifter.
TIF (TIFF): Foto af denne type indeholder alle farver også hvis de ikke bliver brugt. Størrelsen på filen kan være stor endda meget stor.

(Et Foto i størrelsen 18 x 13 cm scannet i farver og i en opløsning på 300 dpi, er velegnet til udskrifter) 

Lægges der et PCX-foto ind i BK, som er for stort, får du beskeden: - tryk på F5, vælg Fil, Gem fil som JPG, og du kan derefter slette den "gamle" PCX-fil.
Billederne vises i et fastlagt billedfelt.
Billeder udskrives i sin scannede "normal" størrelse, når der udskrives aner og efterkommere i bogform eller indrykningstavler. I træer udskrives billederne i et størrelseskvadrat på en inch (2,54 cm).
Når der udskrives til bogform eller indrykningstavler, kan du angive, hvilket format billederne skal have. Dette gøres ved at angive formatet med eksempelvis +5, hvilket vil få billedet forstørret fra 1 til 1,5 og +10 vil blive til 2,0. For store fotos kan du sætte et - foran, og billedet vil da blive formindsket.
Sættes der ikke nogen faktor for billedet, udskrives det i sin normale størrelse. 

Du kan for hvert fotos oprette en kilde og kommentar. 


© Den danske hjælpefil til BK ver. 7