Contents - Index


Efterslægt i kasser

4 familier i kasserDenne udskrift kan startes ved at vælge Efterkommere på hovedskærmen, og derefter Efterslægt i Kasser. Den kan også startes fra Rediger, Udskrifter. 

Du vælger først proband, antal af generationer og navnelængden. Sidstnævnte styrer også længden af stedangivelser.Udskriften viser hvert ægtepar i en kasse med linjer, der forbinder kasserne. Den ældste generation er øverst, derefter børn, børnebørn og så videre.

På fanebladet Sideopsætning kan du vælge den skrifttype og størrelse, der har betydning for kassernes bredde, samt marginer. Derudover kan du vælge om dags dato skal medtages, og om der skal udskrives på endeløse baner. Sidstnævnte kan i forbindelse med Landscape-udskrift med fordel bruges til meget store tavler. 

Ønskes udskrift til anden papirstørrelse end standard, vælges dette ved at trykke på ALT+F5
Se også papirstørrelser

Fanebladet Felter der skal med giver mulighed for at medtage eller udelade forskelligt. Her kan f. eks. medtages billeder. 

Du klikker Start for at få udskriften op på skærmen. Du kan flytte rundt i store udskrifter med piltasterne ved skærmens rand. 

Ved at klikke Størrelse i øverste menu, kan du se skriftstørrelsen, samt udskriftens bredde og højde, og endvidere det antal ark, der udskrives. 

Hvis du foretrækker mindre kasser og en mindre udskrift, kan du klikke tilbage til Opsætning og vælge at reducere navnelængden og/eller bruge en mindre skriftstørrelse. 

Når størrelsen på skærmen er i orden, kan du få udskrift til printer ved at klikke Filer, print.

Der kan udskrives op til 18 generationer. Bredden er begrænset til, hvad der svarer til 1200 kasser.

4 Familier i Kasser:
Denne rapport findes fra hovedmenuen Efterkommere - 4 familier i kasser. Rapporten 4 familier i kasser giver et overskueligt overblik af familien i grafisk form. Vælg probanden, og udskriften vil bestå af hans otte oldeforældre og deres efterslægt, i det valgte antal af generationer. 
Hver person er i en kasse med linjer, der viser forbindelserne til andre personer. Indhold af udskrifter kan vælges som ovenfor, dog kan stednavne ikke medtages.


Eksempel på udskrift

Der kan vælges hvilken farve kasserne skal have, det anbefales, at der vælges lyse farver af hensyn til teksten der skrives med sort. Skriftens farve kan ikke vælges.


© Den danske hjælpefil til BK ver. 7