Contents - Index


Efterslægt i træDenne udskrift fås ved at vælge Efterkommere på hovedskærmen, og derefter Efterslægt i træ. Den kan også vælges fra Rediger, Udskrifter.Der vil blive udskrevet et træ med probanden og hans efterslægt, idet forældre og børn er forbundet ved linier. Probanden bliver vist øverst til venstre. Efterslægten følger mod højre med en kolonne for hver generation. Udskriften kan omfatte op til 40 generationer. 
I Opsætning kan du vælge proband, antal generationer, og navnelængde. 
Der er tre faneblade, hvor det første faneblad er for Sideopsætning, der viser skrifttype og størrelse, som kan ændres ved et klik på typeangivelsen; Her kan også vælges udskrift på endeløse baner, hvis printeren er indrettet til det. Endvidere kan der vælges sidetal og marginer.  

Der er tre faneblade, hvor det første faneblad er for Sideopsætning, der viser skrifttype og størrelse, som kan ændres ved et klik på typeangivelsen; Her kan også vælges udskrift på endeløse baner, hvis printeren er indrettet til det. Endvidere kan der vælges sidetal og marginer.  

Ønskes udskrift til anden papirstørrelse end standard, vælges dette ved at trykke på ALT+F5
Se også papirstørrelser

De øvrige to faneblade giver mulighed for at vælge hvad der skal med i udskriften.Udskriften vises på skærmen ved at vælge Start. Ved at klikke Størrelse kan du se den valgte skriftstørrelse, og hvor mange sider udskriften vil fylde i bredde og højde, udtrykt i antal af ark. Hvis udskriften bliver for stor kan du klikke dig tilbage til Opsætning for at ændre skriftstørrelse og reducere navnelængden. Du kan eventuelt medtage færre felter for at få flere generationer på en side. Hvis navnelængden bliver gjort mindre end 40 tegn vil, hvor nødvendigt, mellemnavne blive udeladt eller erstattet med forbogstaver.

Ved store udskrifter kan det være en fordel at sætte margin til 0 for at få mest muligt med på hver side. 


Udskrift til printer sker ved at vælge Filer, Udskriv.

Hvis højden er mere end en side, kan du med fordel udskrive på endeløse baner, så der kun skal klippes og klistres sideværts. Det kan ske enten på en matrix printer med traktor, eller med en Injet printer, der kan skrive på "Endeløse baner". Hertil skal vælges Portræt eller Landskab. Top og bund margin skal være 0.Der kan vælges hvilken farve mænd, kvinder, samt evt. ægtefællen skal have, eller hvilken farve de enkelte grupper skal have.


© Den danske hjælpefil til BK ver. 7