Contents - Index


Database Statistik 


Når du vælger Filer på hovedskærmen, og derefter Datastatistik, bliver der vist hvor mange personer, der er i databasen og hvor mange ægteskaber, steder, kilder og adresser, den indeholder. Højeste kodenummer bliver også vist. Hvis antallet af personer er mindre end det højeste kodenummer, skyldes det, at nogle "personer" er blevet slettet. Antallet af ægteskaber omfatter også par af ikke formelt gifte personer, som er blevet indskrevet i databasen i Rediger.

 
 
© Den danske hjælpefil til BK ver. 7